Nätverksskrivare och deras inställningar på universitetets Macdatorer

På de Macdatorer som underhålls centraliserat installeras automatiskt en utskriftskö för Smartcard-multifunktionsskrivare. Övriga nätverksskrivare installeras med hjälp av ett lättanvänt verktyg.

Utskrift med Smartcard-multifunktionsskrivare

  1. Välj utskriftskommandot i det program från vilket du ska skriva ut och välj "SMARTCARD-PS on PINEWOOD1” eller "SMARTCARD-PS on SPRUCE1” som skrivare. Om inga skrivare visas, klicka på HY-menyn på menyraden, välj Managed Software Center > Updates och kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar..
  2. Gå till en skrivare med Smartcard-läsare, placera ID-kortet på kortläsaren och följ instruktionerna på skärmen. Du känner igen en Smartcard enhet på kortläsardekalen.

Övriga nätverksskrivare

Om du använder någon annan nätverksskrivare än en Smartcard-skrivare, måste du lägga till en utskriftskö för skrivaren på din Mac.

  • Klicka på HY-menyn på menyraden och välj HY Install Printers.
  • Skriv antingen skrivarens serienummer (du hittar serienumret i den rödvita dekalen på skrivaren) eller skrivarens läge (t.ex. Haartmansgatan 3) i sökfältet.

Printterin lisäys

  • Klicka på namnet på skrivaren och klicka sedan på Add Printer längst ned till höger.

Printterin lisäys

  • Du får en bekräftelse på lyckad installation.

Printterin lisäys

  • Välj till sist vilken av de skrivare som installerats på Mac som är standardskrivare. Klicka på Systeminställningar/System Preferences -> Skrivare och skannrar/Printers & Scanners i Apple-menyn. Välj den skrivare som du använder oftast i menyn Förvald skrivare/Default printer.

Printterin lisäys

Utskriftsinställningar (färgutskrift och dubbelsidig utskrift)

Efter att ha sparat förinställningarna (presets) kan du skriva ut färgutskrifter och dubbelsidiga utskrifter om skrivaren har dessa funktioner.

Inställningarna kan ändras i utskriftsfönstret i vilket program som helst. Här används TextEdit (Textredigerare) som exempel. Efter att ha sparat inställningarna kan du även använda dem i andra program.

Spara inställningarna på följande sätt:

I exemplet sparar man dubbelsidig utskrift i färg. Du kan även skapa andra inställningar som du behöver, till exempel ensidig utskrift i färg, dubbelsidig utskrift i svartvitt eller liggande utskrift.

1.Öppna utskriftsinställningarna till exempel i TextEdit genom att välja File (Arkiv) > Print... (Skriv ut...).
2. Ett fönster öppnas. Du kan öppna de ytterligare inställningarna genom att klicka på Show Details (Visa detaljer).

3. Klicka på rullgardinsmenyn med programmets namn (t.ex. TextEdit) eller i vissa fall texten Layout (t.ex. i webbläsaren Chrome).

4. Välj Printer Features (Skrivarfunktioner). Välj alternativet Color i menyn Feature sets (Funktionsuppsättningar), som öppnas under Printer Features. Välj alternativet Color i menyn Color Mode.

5. Kryssa för rutan Two-sided (Dubbelsidig).

6. Spara inställningarna genom att välja Save current settings as preset… (Spara aktuella inställningar som förinställning…) i menyn Presets (Förvalsinställningar).

till exempel med namnet ”Dubbelsidig utskrift i färg”. Välj All printers (Alla skrivare) för att inställningarna i fortsättningen även ska fungera på andra skrivare (förutsatt att skrivaren stöder dubbelsidiga utskrifter i färg).

OBS! Du kan välja flera förinställningar, till exempel ensidig utskrift i färg, dubbelsidig utskrift i svartvitt eller liggande utskrift, genom att ändra på ovannämnda inställningar.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp