Nätverksskrivare och deras inställningar på universitetets Macdatorer

På de Macdatorer som underhålls centraliserat installeras automatiskt en utskriftskö för Smartcard-multifunktionsskrivare. Övriga nätverksskrivare installeras med hjälp av ett lättanvänt verktyg.

Utskrift med Smartcard-multifunktionsskrivare

  1. Välj utskriftskommandot i det program från vilket du ska skriva ut och välj "SMARTCARD-PS on PINEWOOD1” eller "SMARTCARD-PS on SPRUCE1” som skrivare. Om inga skrivare visas, klicka på HY-menyn på menyraden, välj Managed Software Center > Updates och kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar..
  2. Gå till en skrivare med Smartcard-läsare, placera ID-kortet på kortläsaren och följ instruktionerna på skärmen. Du känner igen en Smartcard enhet på kortläsardekalen.

Övriga nätverksskrivare

Om du använder någon annan nätverksskrivare än en Smartcard-skrivare, måste du lägga till en utskriftskö för skrivaren på din Mac.

  • Klicka på HY-menyn på menyraden och välj HY Install Printers.
  • Skriv antingen skrivarens serienummer (du hittar serienumret i den rödvita dekalen på skrivaren) eller skrivarens läge (t.ex. Haartmansgatan 3) i sökfältet.

  • Klicka på namnet på skrivaren och klicka sedan på Add Printer längst ned till höger.

  • Du får en bekräftelse på lyckad installation.

  • Välj till sist vilken av de skrivare som installerats på Mac som är standardskrivare. Klicka på Systeminställningar/System Preferences -> Skrivare och skannrar/Printers & Scanners i Apple-menyn. Välj den skrivare som du använder oftast i menyn Förvald skrivare/Default printer.

Utskriftsinställningar (färgutskrift och dubbelsidig utskrift)

Efter att ha sparat förinställningarna (presets) kan du skriva ut färgutskrifter och dubbelsidiga utskrifter om skrivaren har dessa funktioner.

Inställningarna kan ändras i utskriftsfönstret i vilket program som helst. Här används TextEdit (Textredigerare) som exempel. Efter att ha sparat inställningarna kan du även använda dem i andra program.

Spara inställningarna på följande sätt:

I exemplet sparar man dubbelsidig utskrift i färg. Du kan även skapa andra inställningar som du behöver, till exempel ensidig utskrift i färg, dubbelsidig utskrift i svartvitt eller liggande utskrift.

1.Öppna utskriftsinställningarna till exempel i TextEdit genom att välja File (Arkiv) > Print... (Skriv ut...).
2. Ett fönster öppnas. Du kan öppna de ytterligare inställningarna genom att klicka på Show Details (Visa detaljer).

3. Klicka på rullgardinsmenyn med programmets namn (t.ex. TextEdit) eller i vissa fall texten Layout (t.ex. i webbläsaren Chrome).

4. Välj Printer Features (Skrivarfunktioner). Välj alternativet Color i menyn Feature sets (Funktionsuppsättningar), som öppnas under Printer Features. Välj alternativet Color i menyn Color Mode.

5. Kryssa för rutan Two-sided (Dubbelsidig).

6. Spara inställningarna genom att välja Save current settings as preset… (Spara aktuella inställningar som förinställning…) i menyn Presets (Förvalsinställningar).

till exempel med namnet ”Dubbelsidig utskrift i färg”. Välj All printers (Alla skrivare) för att inställningarna i fortsättningen även ska fungera på andra skrivare (förutsatt att skrivaren stöder dubbelsidiga utskrifter i färg).

OBS! Du kan välja flera förinställningar, till exempel ensidig utskrift i färg, dubbelsidig utskrift i svartvitt eller liggande utskrift, genom att ändra på ovannämnda inställningar.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp