Byte av standardskrivare (Windows 10)

Smartcard-PCL eller Smartcard-PS
– På Windows-datorer lönar det sig att välja Smartcard-PCL-driver.
– På Mac-datorer fungerar endast Smartcard-PS, välj den.

Tabs

Detaljerad hjälp
  • Klicka på Start-menyn och leta fram Printers & scanners.
start-printers.png
  • I fönstret som öppnas finns en lista över alla installerade skrivare. Under standardskrivare står med grå text Default. Om du vill byta standardskrivare, ska du söka efter skrivaren som du vill byta till standardskrivare, klicka på dess namn och välja Manage.

 

win10-settings-printer-manage1.png
  • Välj sedan i fönstret som öppnas Set as Default.
win10-settings-printer-manage-default.png
  • Nu kan du stänga inställningsfönstret genom att klicka på krysset i fönstrets högra övre hörn.