Vidarebefodring av BOUNCE-meddelanden

Tips för Majordomo administratören

Administratorn kan få behandla meddelanden som skickats till en e-postlista till exempel då

 • meddelandet passar in på de egna eller Majordomos allmänna filter
 • meddelandet är skickat av en utomstående då det krävs att man ska prenumerera på en lista för att kunna skicka ut meddelanden
 • e-postlistan är modererad, i vilket fall alla meddelanden går via administratorn
 • meddelandet är för stort (utgångspunkten är 40 000 tecken)
 • informationen i meddelandets rubrik är osedvanligt lång (betyder ofta att det är en lång lista med mottagare)

BOUNCE-meddelandets rubrik berättar ofta vad det är frågan om, exempelvis

BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: Non-member submission from [en.person@hellsinki.if]
BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: taboo body match "/\.pif/" at line 7
BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: global taboo header: /^subject:\s*FREE/i
BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: taboo header: m%content-type:.*text/html%i
BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: Message too long (>40000 chars)
BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: Approval required
BOUNCE listan-nimi@helsinki.fi: Header field too long (>1024)

BOUNCE-meddelandet skickas oftast till adressen listans-namn-approval@helsinki.fi. Meddelandet godkänns genom att man tillägger följande kommando till som den första raden i rubriken

Approved: lösenord

och skickar meddelandet vidare till listans adress. När meddelandet har en Approved-rubrik och rätt lösenord kommer den genom filtret till e-postlistan. Det finns två sätt att utföra det här på:

 • genom att godkänna för hand i e-postklientprogrammet
 • använda Approve-kommandot i unix-epostprogrammet

  Konfigurera ett lösenord

  I e-postlistans inställningar måste approve_passwd vara inställt, det görs enligt följande:

  • Gå till https://majordomo.helsinki.fi
  • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
  • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
  • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
  • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
  • Välj All keywords från rullgardinsmenyn
  • Sök upp approve passwd, och ange lämpligt lösenord, men ändå inte et för viktigt lösenord
  • Klicka slutligen på Apply-knappen
  • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

  Se detaljerad hjälp flik för mera instruktioner.

  Godkännande för hand

  I början av BOUNCE-meddelandets textdel syns den rubrikinformation som var ämnat för det ursprungliga meddelandet. Före det här meddelandet tillägger man den ovannämnda Approve-raden direkt före den ursprungliga rubriken utan en tom rad. Se exemplet för Unix-användargränssnittets pine-program.

  Metoden är den samma oberoende av orsaken till BOUNCE-meddelandet.

  På motsvarande sätt, genom att tillfoga en Approve-rad i meddelandets början, kan man vidarebefordra post till en modererad lista som administrator. I det här fallet ska det finnas en tom rad mellan Approve-raden och texten.

  Särskilda instruktioner för Webmail användare

  Fältet där man editerar det meddelande som ska skickas ut är så snävt att meddelandes långa rader kan flyttas till nästa rad. Det här gäller särskilt rubriker med mycket information.

  De långa raderna måste raderas eller förkortas. Det är lite svårt att särskilja texter som förflyttats till nästa rad från vanliga textrader så det lönar sig att vara noggrann.

  Vanligtvis uppstår problem vid långa Received-rubriker som har många rader (vidarebefordringsinformation) och Subject-rader. Det lönar sig att radera Received-raderna helt, inte att formatera om dessa. Majordomo-programmet tolkar felaktiga rubrikrader fel och det enda som vidarebefordras till e-postlistan är skramlad text som ingen vill läsa.

  Det lönar sig också att fästa uppmärksamhet vid att Webmail tillägger texten Edelleenlähetetty viesti päättyy (slut på vidarebefordrat meddelande) och möjligtvis också din egna signatur till meddelandets slut. Kom ihåg att radera även dessa.

  Godkänn med Approve-kommandot

  Listans administratör bör använda klienterna Pine eller Elm för att läsa e-post.

  Först skapas filen .majordom till hemkatalogen (märk punkten i början) Följande textrad lägs till i filen

  e-postlistans.namn lösenord majordomo@helsinki.fi

  I fall man ansvarar för administrationen av flera e-postlistor kan varje enskild e-postlista ha en egen rad.

  Sök upp meddelandet som behandlar e-postlistan från e-postklientprogrammet och lägg till |-tecknet (får genom att trycka AltGr + > på keyboarden), skriv approve och klicka på Enter-knappen. Majordomos approve-kommando ser till att städa och godkänna meddelandet.

  Möjliga problem

  Ifall det uppstår problem med att godkänna meddelanden se till att

  • E-postlistans inställningar har inställt approve_passwd Ifall detta saknas skickas hela Approved-rubriken med lösenord och allt till alla på e-postlistan.
  • lösenordet är absolut rätt skrivet. För detta ändamål fungerar så väl e-postlistans lösenord som approve_passwd lösenord, men för att minimera riskerna ska det senare användas.
  • det e-postprogram som du använder (särskilt Webmail) inte avbryter för långa rader
  • att du skickade det godkända meddelandet till adressen e-postlistans-namn@helsinki.fi och inte till majordomo@helsinki.fi.
  • Approved: lösenord är den första raden i ditt meddelande.
  • Approved-ordet börjar med bokstaven stort A och att de övriga bokstäverna är små, ordet börjar precis vid början av raden och direkt efter kolon finns ett mellanslag.
  • Approved-raden varken har en tom rad före eller efter sig.  

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp