Majordomo: Bekämpning av oönskade meddelanden

Majordomo erbjuder några lättare ingrepp för att bekämpa skräppost.

Alla dessa metoder har sina goda och dåliga sidor och särskilda syften. Ifall listans administrator sköter sin uppgift passivt lönar det sig att bruka dessa metoder i moderation. Nedan finns en tabell över de olika för- och nackdelarna med de olika bekämpningsmetoderna.Sedan den centraliserade identifieringen av skräppost togs i bruk vid Helsingfors universitet år 2004 har det blivit lätt att filtrera bort också den skräppost som är riktad till e-postlistorna.

  Bekämpningssätt för oönskad post

  Filtrering baserad på nyckelord

  bra

  • Fungerar relativt bra i samband med universitetets centraliserade identifikation av skräppost.
  • enda möjligheten på en helt öppen diskussionslista
  • flexible: administrator kan definiera själv hur strängt filtret är
  • Eventuella personer som terroriserar listan kan effektivt utestängas

  dåligt

  • skyddet är inte fullständigt, de som skickar skräppost är sluga och vet hur bekämpningsmetoder ska kringgås
  • kan vara arbetssam för administratorn

  sluten utskickning

  bra

  • endast listans prenumeranter kan skicka meddelanden: ingen skräppost
  • lämpar sig bra för informationslistor, sämre för listor ämnade för discussion

  dåligt

  • alla skickar inte ut post från samma adress som de prenumererar på listan från: det betyder att meddelandet måste godkännas av administratorn
  • av ovannämnda skäl kan administrationen vara arbetssam om listan är aktiv

  Moderering av listan

  bra

  • alla meddelanden inspekteras: ingen skräppost
  • passar bra för en relativt lugn informationslista

  dåligt

  • lämpar sig inte för listor ämnade för diskussion
  • fullständigt censurerad av administrationen
  • arbetsam metod för administrator som måste vara i beredskap eller veta om ett meddelande på förhand för att det ska nå listan

  Alla bekämpningssätt för oönskad post skickar ett meddelande till administratorn som efter sin bedömning godkänner meddelandet till listan. Mer om detta i kapitlet om BOUNCE-meddelandenas vidarebefordring.

  Läs mer från detaljerad instruktioner flik

  Filtrering

  I Majordomos filtrering genomsöks meddelanden efter teckenrader (ord) som administratorn definierat. Om ett definierat ord hittas skickas ett meddelande till administratorn, ett så kallat BOUNCE-meddelande. Administratorn godkänner eller förkastar meddelanden. De godkända meddelandena förmedlas till listan.

  Nyckelorden definieras på två listor: taboo body och taboo headers. Orden på listan för taboo body genomsökes endast från meddelandets textdel. Orden på listan för taboo headers genomsökes endast från rubrikinformationen. Dessa är fälten för From, To och Subjekt samt meddelandets vidarebefordringsinformation.

  Nyckelorden definieras på följande sätt:
  • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
  • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
  • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
  • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
  • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
  • Välj All keywords från rullgardinsmenyn
  • Fyll i de relevanta orden i fältet för taboo body eller taboo headers
  • Klicka slutligen på Apply-knappen
  • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

  Den centraliserade identifieringen av skräppost förbättrar Majordomo-filtrets förmåga att hindra skräppost från att publiceras på e-postlistorna. Genom att koppla nyckelordet X-HY Spam-Status till taboo_headers-listan kan man identifiera alla de meddelanden som identifierats som eventuell skräppost (se det första exemplet i nästa tabell).

  Exempel på taboo-fraser från Majordomo

  Fras Förklaring
  /^X-HY-Spam-Status/ Meddelanden som identifierats som eventuell skräppost
  /mail\.yahoo\.co\./ Alla meddelanden från mail.yahoo.co-adresser
  /nagon\.korkkad\@jnan\.stans/ Bråkmakares e-postadresser
  /^subject:\s*virgin/i /^subject:\s*teen/i Typisk pornografipost
     
  taboo body  
  /not a spam/i
  /not spam/i
  Skräppostare gör ofta reklam för att meddelandet inte är skräppost (spam)
  /opt-in/i
  /opt-out/i
  Skräppostare erbjuder ofta (falskt) en möjlighet att avbryta osedliga försändelser
  /adult/
  /MAKE\sMONEY/
  /investment/i
  /viagra/i
  Nyckelord som visat sig effektiva, en del fungerar också på taboo_headers-bekämpningslista. Det lönar sig ändå att akta sig för allt för vanliga ord så att inte sakliga meddelande fastnar i filtret.
  /voitteko.*listaltanne/i Meddelanden om avbrytande av prenumeration
  /\.(exe|pif|scr)/ Filtyper som eventuellt kan innehålla virus
  /^Content-Transfer-Encoding:\s*base64/i Det enda sättet att inspektera meddelanden kodade i BASE64, som används flitigt av de som skickar skräppost.
  /\.gif/ /\.jpg/ De vanligaste bildformaten. Dessa finns inte oftast i vanliga e-postmeddelanden.
  //i HTML-kod hör inte till e-post även om många använder det, de som skickar skräppost använder sig av HTML nästan utan undantag.
  /content-type:.*text\/html/i Filtrering av HTML-meddelanden ökar på administratorns arbetsbörda eftersom även sakliga meddelanden kan innehålla HTML-språk. Den här frasen kan man också använda på taboo_headers-bekämpningslistorna.

   

  Dessutom kan man hitta på egna varianter.

  Tekniska observationer

  • nyckelord ska presenteras på varsin egen rad
  • i början och slutet av varje teckenrad ska det vanligtvis finnas ett snedstreck (/)
  • ett i efter det sista /-tecknet betyder att bokstavsstorleken inte beaktas (case insensitive). Utan detta betyder det att SPAM och Spam är olika ord.
  • ifall ett ord innehåller ett /-märke måste man lägga ett omvänt snedstreck före ordet ( \ ), alltså så här \/
  • \s betyder mellanslag
  • punkt ( . ) betyder 'vilket som helst tecken'
  • stjärna ( * ) betyder ett 'godtyckligt antal innan tecknet' alltså \s* betyder 'ett godtyckligt antal mellanslag' och .* betyder 'ett godtyckligt antal av vad som helst för tecken'
  • omvänt snedstreck ( \ ) kan användas innan ett specialtecken som stjärna, punkt eller snedstreck vilket betyder att deras specialfunktion försvinner.

  Utskickning tillåten endast för e-postlistans prenumeranter

  Utskickning av meddelanden för utomstående förhindras på följande sätt
  • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
  • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
  • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
  • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
  • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
  • Välj All keywords från rullgardinsmenyn
  • Fyll i e-postlistans namn (t.ex. hejochhå-lista) under restrict post akta dig för skrivfel!
  • Klicka slutligen på Apply-knappen
  • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

  På det här sättet kan endast e-postlistans prenumeranter skicka ut meddelanden på listan, övrigas meddelande styrs först till administratorn som måste godkänna dessa. Mer om godkännandet av meddelanden i kapitlet för vidarebefordring av BOUNCE-meddelanden till e postlistan.

  Det problematiska med detta förfarande är att det krävs att man skriver med exakt samma e postadress som listan prenumereras på. Många kan inte eller vill inte ställa in detta i sitt e postklientprogram. På det här sättet genereras extra arbete åt administratorn.

  Det är också möjligt att på förhand definiera ett smalt segment med adresser som är de enda som har tillåtelse att skicka ut meddelande på e-postlistan. restrict_post-fältet är själva filens namn. I Majordomo finns e-postlistans adress som en skild fil, med samma namn som e postlistan. I fältet kan man också fylla i ett annat filnamn, till exempel en fil som finns i den egna hemkatalogen, t.ex. h/2/tkol/iankka/test-lista.senders.txt. I filen räknas de adresser upp som har tillåtelse att skicka ut post, en adress per rad. Med den metoden är det definierbart vilka som får skicka ut på listan. För att utnyttja den här metoden måste man ha ett Unix användartillstånd från IT-avdelningen.

  Moderering av e-postlistan

  Moderering av en e-postlista är en slags förhandscensur. Alla meddelande som riktas till listan styrs via administratorn för godkännande. Det är ett effektivt sätt att övervaka vad som skickas ut på listan, ifall att det är nödvändigt.

  Modereringen aktiveras på följande sätt
  • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
  • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
  • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
  • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
  • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
  • Välj All keywords från rullgardinsmenyn
  • Välj alternativet yes under moderate
  • Klicka slutligen på Apply-knappen
  • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

  Modereringen kräver att administratorn ständigt följer med e-postlistan så att det inte uppstår oskäligt långt dröjsmål innan ett meddelande når e-postlistan. Mer om godkännandet av meddelanden i kapitlet för vidarebefordring av BOUNCE-meddelanden till e-postlistan.

  Godkännandet av meddelanden på förhand (pre-approve)

  När en lista modereras måste också de meddelanden som administratorn skickar ut godkännas skilt. Det är möjligt att skicka meddelande förbi modereringen och andra filtreringsmetoder genom att tillägga följande rad till meddelandets början

  Approved: lösenord

  Det här kan tilläggas
  • antingen som den första raden i det egna meddelandet, efter vilken det måste följa en tom rad
  • eller som en del av meddelandets header, ifall din e-postklient stöder detta.

  Pine-programmet stöder den senare metoden efter att man tillägger ordet Approved till programmets inställningar under punkten customized-hdrs. När man skriver ett meddelande i headers trycker man på Ctrl+R och skriver in lösenordet.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp