Majordomo: Instruktioner till e-postlistorna administratörer

Universitetets e-postlistor administreras via Majordomo-programmet som vidarebefodrar e-postmeddelande till listornas prenumeranter, tar emot meddelanden om prenumeration och avbrytandet av prenumerationer samt övriga kommandon som berör administration.

Majordomo-programmet kan användas
 • via den webbaserade MajorCool-användargränssnittet
 • genom att skicka kommandon till Majordomo via e-post

Man ansöker om att grunda en e-postlista med följande blankett.

Via Majorcool kan du inte byta administratörslösenord eller byta administratör. Begär byte hos Helpdesk.

  MajorCool-användargränssnittet

  Universitet använder sig av det webbaserade Majordomo- användargränssnittet som skickar administrationskommandon å användarens vägnar. Det här underlättar administrationen eftersom det lätt blir misstag när man skickar kommandon via e-post.

  MajorCool-användargränssnittets adress är https://majordomo.helsinki.fi/, för att använda sig av programmet krävs ett användar-id som är kopplat till något IT-system samt namnet på e-postlistan och administrationslösenordet.

  Observera att alla administratörsåtgärder, som byte av lösenordet för en e-postlista, dock inte kan göras via MajorCool.  Om du behöver byta administratörslösenord eller administratör, vänligen kontakta Helpdesk.

   Administration via e-post

   Majordomo kan inte tolka meddelanden i html-format. Kolla i e-postprogrammets inställningar att du skickar meddelandet i "plain text" -format.

   Administrationsingrepp kan göras i Majordomo även genom att man skickar kommandon via e-post. Majordomos e-postadress är majordomo@helsinki.fi.

   Kommandot skrivs i e-postmeddelandets textdel. Programmet behandlar inte meddelandets rubrikfält (Subject). Majordomo försöker tolka all text som finns i meddelandet som kommandon, även en möjlig underskrift, så kontrollera meddelandet innan du skickar iväg det.

   I samma meddelande kan man skicka flera kommandon, ett kommando per rad. Ifall kommandot är längre än en rad kan man avbryta det med ett omvänt snedstreck (\), t.ex.

   subscribe riktigtlånge-postlistnamn \
   ännu-längrelistnamn.epostadress@helsinki.fi Instruktioner

   Ge respons

   Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

   Hur skulle du förbättra denna instruktion?
   Tillbaka upp