E-postlistorna

En e-postlista är en postadress där varje meddelande förmedlas till listans alla prenumeranter. Universitetets e-postlistor administreras genom programmet Majordomo, programmet vidarebefordrar e-postmeddelanden till listans prenumeranter och tar emot meddelanden om prenumerationer och uppsägning av prenumerationer.

  En e-postlista är en postadress där varje meddelande förmedlas till listans alla prenumeranter. Universitetets e-postlistor administreras genom programmet Majordomo, programmet vidarebefordrar e-postmeddelanden till listans prenumeranter och tar emot meddelanden om prenumerationer och uppsägning av prenumerationer.

  Användarvillkor

  E-postlistor kan skapas av forskargrupper, organisationer, institutioner och andra grupper verksamma på universitetet. Skapandet av en e-postlista kan från fall till fall godkännas även för mer inofficiell verksamhet, verksamheten måste ändå vara kopplad till universitetet.

  E-postlistan bör ha en administrator som har ett ikraftvarande användar-id till universitetets datasystem. Personen tar emot prenumeranternas anslutnings och avslutningsmeddelanden och ser till att adresserna på listan är fungerande, dessutom kan personen också välja att ansvara för bekämpning av skräppost. Administratorn bör prenumerera på den aktuella e-postlistan.

  Man ansöker om att grunda en e-postlista med följande blankett.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp