Sähköpostilistat

Tabs

Tarkka ohje

Sähköpostilista on postiosoite, johon lähetetyt viestit jaetaan kaikille listan jäsenille.

Yliopistolla sähköpostilistoja hallitaan

  • Ryhmienhallintatyökalulla (kun vain yliopiston sisäisiä käyttäjiä tarvitaan listalle)
  • Majordomo-ohjelmistolla, joka välittää sähköpostiviestit listan tilaajille ja vastaanottaa palvelimelle lähetetyt liittymis- ja eroamiskomennot. (Sopii myös ulkoisiin sähköpostiosoitteisiin)

Käyttöehdot

Sähköpostilistoja voivat perustaa yliopistossa toimivat tutkimusryhmät, järjestöt, laitokset ja muut ryhmät. Listan perustaminen saatetaan tapauskohtaisesti sallia epävirallisemmallekin toiminnalle, mutta toiminnan on liityttävä yliopistoon.

Listalla tulee olla ylläpitäjä, jolla on yliopiston käyttäjätunnus. Ylläpitäjän on syytä olla listan jäsen.

Ota tämä huomioon, kun suunnittelet sähköpostilistoja:

  • Majordomo-listalle voi liittää jäseneksi IAM-ryhmän
  • IAM-listalle ei voi liittää Majordomo-listaa
  • Ulkopuolisten henkilöiden osalta, jos heillä ei ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, käytetään Majordomo-listoja.

Majordomo-sähköpostilistan perustamista pyydetään tilauslomakkeella.

Majordomo-ohjeita:

Muita sähköpostiin liittyvää: