Majordomo e-postlistornas grundfunktioner

Instruktioner för administratörer av e-postlistor finns här.

Helpdesk har den senaste tiden tagit emot meddelanden om att meddelanden som har skickats till exempel via Majordomo-listor har hos vissa användare anmälts som skräppost utan orsak.

Du kan undvika detta genom att i OWA lägga till önskade listadresser i listan Safe Recipients (Betrodda avsändare och mottagare), varvid du säkrar att de meddelanden som går via dessa listor hamnar i Inbox.

Microsofts instruktion

Prenumeration och avbrytandet av prenumeration

Handlingar som berör administrationen av e-postlistor, som till exempel att börja prenumerera på en e-postlista eller avsluta sin prenumeration, görs genom att skicka ett kommando till Majordomo-servern via e-post till adressen majordomo@helsinki.fi.

  • Man ansluter sig till listan genom kommandot
    subscribe listans namn sven.svensson@helsinki.fi
  • Man avbryter prenumerationen på en e-postlista genom kommandot
    unsubscribe listans namn sven.svensson@helsinki.fi
  • Listans administratör (ägare) nås på adressen
    listans-namn-owner@helsinki.fi

Observera att listans inställningar kan förutsätta att du genom ett separat svarsmeddelande bekräftar prenumerationen. Följ instruktionerna i meddelandet.

Skicka kommando till e-postlistans server

Handlingar som berör administrationen av e-postlistor, som till exempel att börja prenumerera på en e-postlista eller avsluta sin prenumeration, görs genom att skicka ett kommando till Majordomo-servern via e-post till adressen majordomo@helsinki.fi.

Kommandot skrivs i e-postmeddelandets textdel. Servern behandlar inte meddelandets rubrikfält. Majordomo försöker tolka all text i meddelandet, även den del av texten som ingår i en möjlig underskrift, så läs noga igenom ditt meddelande innan du skickar iväg det.

Majordomo kan inte tolka meddelanden i html-format. Kolla i e-postprogrammets inställningar att du skickar meddelandet i "plain text" -format.

I samma meddelande kan du skicka flera kommandon, ett kommando per rad. Ifall kommandot är längre än en rad så kan det avbrytas med ett omvänt snedstreck (\), t.ex.

subscribe riktigtlånge-postlistnamn \
ännu-längrelistnamn.epostadress@helsinki.fi

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp