MFA – Multifaktorautentisering med applikationen Microsoft Authenticator

 Den här anvisningen gäller inte dig om du använder ett telefonsamtal eller en engångsinloggningskod som din primära autentiseringsmetod för universitetets Microsoft-tjänster.

Multifaktorautentisering förbättrar datasäkerheten genom att försvåra nätbrottslingars bedrägeriförsök. Du kan välja att förfrågningar om bekräftelse av autentisering ska göras med 90 dagars mellanrum specifikt för en enhet, så att du inte hela tiden får kontrollförfrågningar.

Vid autentisering via applikationen Microsoft Authenticator (så kallad push-notis) mata in ett nummer som visas i inloggningsfönstret i smarttelefonappen i stället för att trycka på en godkännandeknapp som tidigare.

Läs mer om ändringen i vår nyhet i Flamma.

  • När du loggar in via en ny enhet med dina universitetsinloggningsuppgifter i en tjänst vid universitetet som använder MFA-autentisering (t.ex. OWA-e-posten via webbläsare, Outlook-e-posten via telefon eller pekplatta) får du en begäran om autentisering. Samma meddelande kommer också med 90 dagars mellanrum. 
    
  • Öppna appen Microsoft Authenticator på din smarttelefon.
    
  • Mata in numret som syns på telefonens skärm och tryck på Ja (Yes). 
    
  • Om du inte håller på att logga in i någon tjänst men får en inloggningsbegäran från Microsoft Authenticator-appen, kontrollera först  de enheter där du loggat in tidigare. Det kan ha gått 90 dagar sedan  den senaste autentiseringen i någon applikation. 
   Om du inte hittar en enhet som väntar på autentisering, välj Nej, det är inte jag (No, it's not me). En anmälan om detta skickas då vidare. 

  Illustrerade instruktioner hittar du på fliken Detaljerad hjälp

  Ladda ner rätt app

  Se till att du laddar ner rätt program, du kan känna igen det genom namnet "Microsoft Authenticator". 

  Autentisering med applikationen Microsoft Authenticator

  När du loggar in via en ny enhet med dina universitetsinloggningsuppgifter i en tjänst som använder MFA-autentisering (t.ex. OWA-e-posten via webbläsare, Outlook-e-posten via telefon eller pekplatta) får du en begäran om autentisering.

   

  Öppna appen Microsoft Authenticator på din smarttelefon.

  Du kan få en avisering till din telefon om en begäran om godkännande: Godkänn inloggning? (Approve sign-in?). Du kan också trycka på aviseringen för att öppna applikationen.

  Bilden visar hur aviseringarna ser ut på Android- och iPhone-telefoner:

   

  Du kan välja att en förfrågan endast ska komma med 90 dagars mellanrum i applikationen i fråga. Markera rutan Fråga inte igen på 90 dagar (Don't ask again for 90 days). Mata in sifferserien som visas på telefonens skärm i applikationen och tryck på Ja (Yes) för att autentisera dig. 

  När rätt nummer har matats in i enheten kommer du in i applikationen som väntar på autentisering. 

  Jag håller inte på att logga in någonstans, men jag får ändå aviseringar från Authenticator-appen

  Om du inte håller på att logga in i någon tjänst och får en uppmaning att logga in i Microsoft Authenticator, gör så här:

  • Kontrollera de applikationer där du är inloggad med dina universitetsinloggningsuppgifter på alla enheter som du använder (mobila enheter, bärbara datorer). Det kan ha gått 90 dagar sedan du senast autentiserade dig i en applikation, så att den nu frågar efter en ny autentisering.

  Observera att du inte måste göra en autentisering, utan du kan också stänga Microsoft Authenticator utan att bekräfta. 

  Om du har gått igenom applikationerna i dina enheter men inte hittade någon enhet eller applikation som väntar på autentisering, välj Nej, det är inte jag (No, it's not me). En anmälan om detta skickas då vidare. En sådan anmälan leder inte i sig själv till några åtgärder, men om du misstänker att du har blivit offer för nätfiske ska  du genast kontakta IT-Helpdesk. 

  Microsoft Authenticator fungerar inte

  Jag har en gammal arbetstelefon där jag inte längre kan installera den senaste versionen av applikationen Microsoft Authenticator. Vad ska jag göra?
  Om du använder en gammal arbetstelefon vars operativsystem inte längre stöds (äldre än Android 8 eller iOS 14), och därför inte kan installera den senaste Microsoft Authenticator-appen från appbutiken, ska du begära en ny arbetstelefon enligt anvisningarna för anskaffning av telefon (i Flamma)

  Vi rekommenderar att du skaffar en ny telefon, men du kan också använda andra autentiseringsmetoder så att du inte behöver byta telefon.
   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp