Installation och användning av eduroam-nätverket på Mac-datorer

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk

Det är enkelt att installera eduroam som en profilfil på alla Mac-datorer. Instruktionen är avsedd för hemdatorer. Eduroam har installerats automatiskt på datorer som underhålls centraliserat av universitetet. 

Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar din dator till den senaste versionen.

 

 Du kan se vilken version av operativsystemet, dvs. vilken macOS-version du har, om du klickar på Apple-menyn och väljer Om denna Mac/About this Mac. De versioner som stöds är de tre senaste versionerna av operativsystemet.
Läsa mer om macOS-versionerna på Apple webbplats.

  • Gå med hjälp av Safari-webbläsaren till adressen cat.eduroam.org. Klicka på följande knapp på sidan:
   Napsauta tästä ladataksesi eduroam-asennusohjelman (Klicka här för att ladda ner eduroam-installationsprogrammet).
  • Välj din egen organisation, till exempel Helsingfors universitet. 
  • Välj en användargrupp. Här är två alternativ, du kan välja vilken som helst: 
   • Användarnamn och lösenord-inloggning
   • Certifikatinloggning (pilot) 
    Vi berättar om användarnamn och lösenord-inloggningen på fliken Detaljerad hjälp. Certifikatinloggningen är enklare och säkrare men är nu i testanvändningsfasen och rekommenderas därför inte ännu.

  Ange ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi)

  Se illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp.

  Installation ava eduroam

  Gå med hjälp av Safari-webbläsaren till adressen cat.eduroam.org. Klicka på följande knapp på sidan: 

  Napsauta tästä ladataksesi eduroam-asennusohjelman (Klicka här för att ladda ner eduroam-installationsprogrammet).

  En lista på organisationer öppnas. Välj din egen organisation, till exempel Helsingfors universitet

  Välj en användargrupp. Det finns två alternativ:

  • Användarnamn och lösenord-inloggning
  • Certifikatinloggning (pilot) 

  Du kan välja vilken som helst, men i denna instruktion visar vi användarnamn och lösenord-inloggningen. Certifikatinloggningen är enklare och säkrare men är nu i testanvändningsfasen och rekommenderas därför inte ännu. 

  När du väljer användarnamn och lösenord-inloggningsalternativet öppnas ett nytt val på sidan: Lataa eduroam asennuspaketti Apple-laite (Ladda ner eduroam-installationspaket för Apple-enhet). Klicka på länken.

   

  När du klickar på länken öppnas ett fönster där du tillfrågas om du vill ladda ner filen. Klicka på Godkänn (Allow)

  Öppna den eduroam-profilfil som laddats ned till mappen Hämtade filer (Downloads) genom att dubbelklicka på den.

  Systemet meddelar att profilen är färdig för installation. Öppna Systeminställningar för att installera profilen.

  Öppna Systeminställningar > Profiler 

  Välj eduroam-profilen och klicka på Installera... (Install...). Följ installationsprogrammets instruktioner. 

  Ange ditt användarnamn i formen anvandarnamn@helsinki.fi (till exempel rkeskiva@helsinki.fi).

  Välj avslutningsvis eduroam på menyraden i listan med trådlösa nätverk. Nu ska anslutningen fungera om allt är korrekt utfört! I fortsättningen skapas anslutningen till eduroam-nätverket automatiskt när det är tillgängligt.

  Efter byte av lösenord måste du identifiera dig med det nya lösenordet i eduroam.

  Byte av lösenord i eduroam

  Efter byte av lösenord ska också lösenordet i eduroam uppdateras. Gör så här:

  1. Öppna Keychain Access (Nyckelknippe), t.ex. genom att söka med förstoringsglaset i övre hörnet (=Spotlight Search).

  2. Keychain Access öppnar sig. Skriv i sökfältet i övre kanten eduroam. Öppna inställningarna i eduroam genom att dubbelklicka på raden.

  3. Nederst i det fönster som öppnar sig finns lösenordet. Du kan redigera lösenordet genom att klicka på Show password (Visa lösenord).

  4. Systemet frågar användaren om lösenordet. Skriv ditt lösenord och klicka på Allow.

  5. Därefter kan du mata in ett nytt lösenord i fältet. Klicka till slut på Save Changes (Spara ändringarna).

  Efter att lösenordet uppdaterats fungerar eduroam igen.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp