HelsinkiUni Guest-gästnätverk

Besökare som inte har universitetets användarnamn eller till exempel eduroam-användarnamn kan ansluta sig till gästnätverket.

Längden på en session är fem (5) timmar åt gången, varefter användarvillkoren ska godkännas på nytt (antalet sessioner har inte begränsats). Sessionen avbryts efter 30 minuter om användaren inte använder nätverket. Också nätverkstrafikens hastigheter är begränsade.

Trafiken kommer från IP-adressen 83.150.107.249.

Universitetets täckning är i princip densamma som för eduroam, med några undantag:

 • Biomedicum i Mejlans
 • Mun- och tandcenter i Mejlans
 • Normalskolan i Vik och Helsingfors normallyceum

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
 • Välj nätverket HelsinkiUni Guest.
  • Du kan kryssa för Connect automatically om du använder nätverket regelbundet..
 • Klicka på Connect.
  • Ange lösenordet uniguest
  • Innan du kan fortsätta måste du godkänna tjänstens användarvillkor.
  • Läs villkoren och klicka på Accept / Hyväksy / Godkänn.
  • Nu är du ansluten och kan använda nätverket.

  Skanna nätverkets uppgifter med hjälp av QR-koden

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp