HelsinkiUni Guest-gästnätverk

 • Välj nätverket HelsinkiUni Guest.
  • Du kan kryssa för Connect automatically om du använder nätverket regelbundet..
 • Klicka på Connect.
  • Ange lösenordet uniguest
  • Innan du kan fortsätta måste du godkänna tjänstens användarvillkor.
  • Läs villkoren och klicka på Accept / Hyväksy / Godkänn.
  • Nu är du ansluten och kan använda nätverket.

  Skanna nätverkets uppgifter med hjälp av QR-koden

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp