Always on VPN (AoVPN)

AoVPN ÄR INTE ÄNNU ALLMÄNT TILLGÄNGLIGT. Vi informerar separat när det tas i bruk.

Den här instruktionen är avsedd för Windows-datorer som omfattas av universitetets centraliserade underhåll.

Universitetet har flera sätt att ansluta datorn utanför universitetets nät med universitetet på ett säkert sätt. Den vanligaste tekniken för en sådan förbindelse är VPN. Instruktionerna behandlar AoVPN-anslutningen (Always on VPN).

För att kunna använda AoVPN förutsätts att de certifikat tjänsten kräver installeras på datorn. Nyare datorer har redan en del av certifikaten installerade, du kan själv installera dem på äldre datorer via Software Center.

Fördelar med AoVPN:

 • Startar automatiskt när enheten har en internetuppkoppling och inte samtidigt är i HU:s nätverk (trådbundet nät, Eduroam eller OpenVPN).
 • Hemkatalogen och gruppen visas automatiskt.
 • Engångsinloggningen till universitetets tjänster fungerar.

AoVPN:s begränsningar

 • Fungerar bara med Windows-laptoppar (Windows 10 Enterprise 1803 eller nyare).
 • Den bärbara datorn ska omfattas av universitetets centraliserade underhåll.
 • Den som använder universitetets bärbara dator i ett hemmanätverk kan själv installera AoVPN via Software Center så länge som datorn under ibruktagandet är uppkopplad till HU:s nät (OpenVPN).
 • Fungerar inte på gemensamma datorer.

All trafik cirkulerar inte via universitetets nätverk.

Installation

 • Öppna Software Center och sök i fliken Applications med sökordet ”aovpn”. Du får tre applikationer som resultat. 
  • Install User Tunnel – installera AoVPN användartunnel
  • Install Device Tunnel – installera AoVPN enhetstunnel (enhetstunneln kan vara automatiskt installerad)
  • Device Tunnel requirement test – testar om det går att installera AoVPN:s enhetstunnel på datorn
Device Tunnel (enhetstunnel) kontaktar på ett säkert sätt universitetets server när datorn har en internetanslutning. Device Tunnel möjliggör utförandet av de åtgärder som gäller den bärbar datorns internetanslutning och administration redan innan användaren loggar in på datorn.
User Tunnel (användartunnel) öppnas när användaren loggar in på datorn. Användartunneln gör det möjligt att använda universitetets VPN-anslutning.

Kontrollera först om en AoVPN enhetstunnel finns installerad på din dator:

 • Klicka på Install/Reinstall under AoVPN – Device Tunnel requirement test

Resultat av en lyckad provkörning:

 • Device Tunnel requirement test
  Kontrollera att ALLA PUNKTER är ”Passed”.

2) Om provkörningen lyckades kan du installera en användartunnel (AoVPN – Install User Tunnel).

 • Klicka för att öppna AoVPN – User Tunnel och välj Install
Om installationen misslyckas, starta om datorn och försök igen. Om det fortfarande inte lyckas, vänta i lugn och ro till nästa dag. Det kan hända att en annan uppgift körs i bakgrunden. Om du efter det fortfarande inte lyckas, kontakta helpdesk.
 

Andvänding

 • Always on VPN startar automatiskt då datorn har en internetanslutning och datorn inte är i HU:s nätverk.
 • Du kan även starta förbindelsen själv. Öppna trådlösa anslutningar på rutans nedre del, leta upp punkten UH User VPN, klicka på Connect. Genom att kryssa för Connect automatically sker anslutningen automatiskt i fortsättningen.
 • Du kan kontrollera om anslutningen fungerar genom att öppna nätförbindelserna i aktivitetsfältet i nedre kanten. 

Att avbryta anslutningen

 • Öppna anslutningsmenyn på rutans nedre del, välj UH User VPN och klicka på Disconnect.

Problemsituationer

All trafik cirkulerar inte via universitetets nätverk. I praktiken innebär detta att om en extern tjänst kräver att användaren använder en IP-adress inom en viss rymd (i praktiken sådana som börjar med 128.214) går det inte att använda AoVPN (exempelvis bibliotekets databaser).

I exemplet nedan är datorns adress i universitetets nätverk.

 • I hemnätet ska inställningen IPSec PassThrough vara tillåten (Enabled) för att Always on VPN fungerar. Se mer information i operatörens anvisningar eller i modemets handbok. 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp