Trådlösa förbinder vid universitet

Logga in i eduroam med universitetets användarnamn i formen användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) ELLER användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Besökare från andra högskolor kan logga in i eduroam med sin organisations användarnamn om organisationen är en del av eduroam-nätet. Eduroam kan inte användas med förenklat användarnamn.

Eduroam finns färdigt installerat på datorer som underhålls centraliserat av universitetet. Du måste själv installera eduroam i egna enheter. Eduroam-anslutningen föreslås automatiskt när du befinner dig i en lokal där det finns tillgång till nätverket.