Att beakta vid användningen av bifogade filer

Tillsammans med e-postmeddelanden kan man också skicka och ta emot filer, till exempel Word-dokument och bilder. Dessa kallas för bifogade filer eller bilagor.

  Det är skäl att beakta följande då man använder sig av bifogade filer:

  • Det är önskvärt att man inte skickar allt för stora filer (megabyte klass) med e-post. Stora bilagor belastar e-postsystemet och dessutom kan storlekskvoten för mottagarens postlåda fyllas. När man förflyttar stora bilagor är det bättre att sätta upp filen på den egna hemsidan och sedan endast skicka mottagaren länken per e-post.
  • Det lönar sig att ta reda på vilka dokument mottagaren kan öppna eftersom alla e-postklientprogram oftast inte kan öppna annat än vanliga textfiler (t.ex. Word- och WordPerfct-dokument är inte sådana). För att öppna och se på bilagor måste man ha specialprogram som inte ingår i e-postklientprogrammet. Mottagaren har inte alltid tillgång till samma program som avsändaren. Ett användbart format för textdokument är RTF (Rich Text Format).
  • Till e-postlistor lönar det sig att överhuvudtaget inte skicka bilagor. Att skicka och spara ett meddelande med en bilaga eller överhuvudtaget ett stort meddelande, kräver mer resurser desto större lista det är frågan om. Det är nästan omöjligt att ta reda på om en bifogad fil skapar problem för någon av listans prenumeranter. Till all lycka är det material som ska vidarebefordras ofta text, vilket betyder att man lika väl kan lägga till texten som en del av meddelandet.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp