Serviceadresser

Tabs

Detaljerad hjälp

Enligt hanteringsreglerna för e-post (Flamma) ska universitetets enheter ha organisationsspecifika adresser för hanteringen av officiella ärenden. Kontakten ska i första hand ske via organisationsadresserna, inte via personliga tjänste-e-postadresser till personer som tillhandahåller tjänsten.

Man kan skapa egna e-postadresser, s.k. serviceadresser, för organisationer och tjänster. E-posten som skickas till en sådan adress kan vidarebefordras till en eller flera personer som sköter tjänsten.

Serviceadresserna består av institutionens förkortning och ett ord som beskriver användningsändamålet, till exempel atk-neuvonta [at] helsinki.fi. Allmänna universitetsadresser och organisationsadresser, till exempel kirjaamo [at] helsinki.fi eller tietotekniikkakeskus [at] helsinki.fi, kan sakna förkortningsdel.

Alternativa genomförandesätt

Serviceadressen kan skapas på flera olika sätt. Vilket alternativ som ska väljas beror på användningssätt och hanteringspraxis för e-post.

Rekommenderade alternativ är:

Äldre alternativen (rekommenderas inte):