Palveluosoitteet

Tabs

Tarkka ohje

Sähköpostin käsittelysääntöjen (Flamma) mukaan yliopiston yksiköillä tulisi olla virallisten asioiden hoitoa varten organisaatiokohtaiset osoitteet. Palveluita tulisi lähestyä ensisijaisesti orgaanisaatio-osoitteiden, ei palvelun hoitajan henkilökohtaisen virkasähköpostin kautta.

Organisaatioita ja palveluita varten voidaan luoda sähköpostiosoitteita, ns. palveluosoitteita. Tähän osoitteeseen osoitettu sähköposti voidaan ohjata yhdelle tai useammalle palvelua hoitavalle henkilölle.

Palveluosoitteet muodostuvat laitoslyhenteestä ja käyttötarkoitusta kuvaava sanasta, esimerkiksi atk-tiedotus [ät] helsinki.fi. Lyhenneosa voi puuttua yliopiston yleisistä osoitteista ja organisaatio-osoitteista, esimerkiksi kirjaamo [ät] helsinki.fi tai tietotekniikkakeskus [ät] helsinki.fi.

Toteutusvaihtoehdot

Palveluosoite voidaan toteuttaa useilla tavoilla. Valittava vaihtoehto riippuu käyttötavasta ja postin käsittelykäytännöistä.

Suositeltavia mahdollisuuksia ovat:

Vanhempia vaihtoehtoja, ei suositella enää pääsääntöisesti: