Rum som kan bokas av alla

Grupparbetsrummen i Helsingfors universitets lärocenter och bibliotek är tillgängliga för studerande, forskare och personal vid Helsingfors universitet. De kan inte bokas endast för eget bruk, offentliga evenemang eller undervisningsbruk – lokalerna är avsedda för grupparbete.

Du kan boka en grupparbetsrum i din Office 365-kalender.

Lokaler som kan bokas av alla, per campus
(antal personer som ryms i grupputrymmet inom parentes)

Centrumcampus

 • Aleksandria, 329, Group Study Room (14)
 • Aleksandria, 330, Group Study Room (10)
 • Aleksandria, 331, Group Study Room (10)
 • Aleksandria, 332, Group Study Room (10)
 • Aleksandria, 333, Group Study Room (14)
 • Kaisa-talo, 4005, Group Study Room (11)
 • Kaisa-talo, 4038a, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 4038b, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 4040a, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 4040b, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 4041, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 4042, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 4043, Group Study Room (5)
 • Kaisa-talo, 5005, Group Study Room (11)
 • Kaisa-talo, 6005, Group Study Room (11)
 • Minervan oppimiskeskus, K225, Group Study Room (12)
 • Minervan oppimiskeskus, K230, Group Study Room (12)

Vik

Större grupparbetsrum (6–11 personer) på våningarna K1 och 2

 • Infokeskus, K1036, Library Group Study Room (11)
 • Infokeskus, K1041, Library Group Study Room (8)
 • Infokeskus, K1042, Library Group Study Room (6)
 • Infokeskus, K1043, Library Group Study Room (6)
 • Infokeskus, K1044, Library Group Study Room (6)
 • Infokeskus, 2030, Library Group Study Room (6)
 • Infokeskus, 2031, Library Group Study Room (6)
 • Infokeskus, 2032, Library Group Study Room (6)

Mindre grupparbetsrum (2–3 personer) på våningarna K1 och 2

 • Infokeskus, K1040, Library Group Study Room (3)
 • Infokeskus, 2034, Library Group Study Room (2)
 • Infokeskus, 2035, Library Group Study Room (2)
 • Infokeskus, 2036, Library Group Study Room (2)
 • Infokeskus, 2037, Library Group Study Room (2)
 • Infokeskus, 2038, Library Group Study Room (2)
 • Infokeskus, 2039, Library Group Study Room (2)
 • Infokeskus, 2040, Library Group Study Room (2)

Campus Gumtäkt

 • Kumpula Campus Library, G103c, Group Study Room 1 (3)
 • Kumpula Campus Library, G103e, Group Study Room 2 (3)
 • Kumpula Campus Library, G103g, Group Study Room 3 (4)
 • Kumpula Campus Library, G108a, Group Study Room 4 (12)
 • Physicum, G226, Ryhmätyötila Lisp (6)
 • Physicum, G227, Ryhmätyötila Modula (5)
 • Physicum, G228, Ryhmätyötila Neko (5)
 • Physicum, G229, Ryhmätyötila Octave (5)
 • Physicum, G230, Ryhmätyötila Python (4)
 • Physicum, G231, Ryhmätyötila Q (4)
 • Physicum, G240, Ryhmätyötila Idris (2)
 • Physicum, G242, Ryhmätyötila Haskell (2)
 • Physicum, G244, Ryhmätyötila Go (2)

Mejlans

 • Terkko, 2021, Group Study Room 1 (6)
 • Terkko, 2022, Group Study Room 2 (6)

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp