Unitube - Frågor och svar

Avbrott i hela videotjänsten Unitube 1.-7.7.2024

Videotjänsten Unitube ligger nere under tiden 1.-7.7.2024. Avbrottet gäller hela tjänsten, det vill säga Unitube-inspelningar och -strömningar i Unitube-salarna och -studiorna, Unitube-uppladdningssajten samt Unitube-videovisningstjänsten på webbplatsen Helsinki.fi.

Läs mer från Flamma

Här har vi samlat en uppsättning vanliga frågor om Unitube.

  Vanliga frågor om Unitube

  Fråga: Jag har tekniska problem med Unitube. Var får jag hjälp?
  Svar: Skicka e-post till adressen unitube@helsinki.fi.

  Fråga: Hur länge finns inspelningarna i Unitube?
  Svar:

  • Alla videor får en giltighetstid
  • Videor som redan existerar får en giltighetstid på 3 år
  • Användaren anger en giltighetstid på 6 mån – 3 år för nya videor
  • Salinspelningar får en lagringstid på 3 år som standard
  • Du kan själv förlänga lagringstiden för din inspelning i Unitube-uppladdningssajten.

  Se fler vanliga frågor på fliken Detaljerad hjälp

   

  Unitube och Moodle

  Fråga: Kan jag se på inspelningar med mobila enheter?
  Svar: Ja, Unitube är mobilkompatibel.

  Fråga: Hur kan jag länka en Moodle-begränsad video till min Moodle-kurs?
  Svar: Instruktioner finns på Moodles instruktionssida.

  Fråga: Kan jag med hjälp av External tool-verktyget bifoga endast en video till min Moodle-kurs från en serie som jag skyddat?
  Svar: Ja, om du väljer "Unitube (single video from a series)" som verktygstyp, ändrar "series=" till "id=" och anger id för den video som ska visas vid "id=". Du hittar videons id på Unitube-uppladdningssajten.

  Fråga: Kan jag med hjälp av External tool-verktyget bifoga olika videoserier till min Moodle-kurs?
  Svar: Att lägga till olika videoserier till samma Moodle-kurs är möjligt genom att följa External tool-instruktionerna för bifogande för varje serie som du vill lägga till.

  Fråga: Kan jag bifoga sådana inspelningar till en Moodle-kurs som syns på Unitube-uppspelningssajten?
  Svar: Ja. Du kan bädda in öppna videor i Moodle-kursen genom att följa External tool-instruktionen som beskrivs ovan. Om serien visas på Unitube-uppspelningssajten som "offentlig" kan den bäddas in direkt i Moodle.

  Fråga: Hur länkar jag en Unitube-inspelning till en Moodle-kurs?
  Svar: Se Unitube-instruktionerna och Moodle-instruktionerna om ämnet: Moodle-instruktioner.

  Unitube-uppspelningssajt

  Fråga: Var hittar jag Unitube-användargränssnittet på HU:s offentliga webbplats?
  Svar: Den offentliga webbplatsens Unitube-uppspelningssajt är tillgänglig på adressen https://www.helsinki.fi/sv/unitube/

  Unitube-uppladdningssajt

  Unitube-uppladdningssajten finns på adressen https://lataamo.it.helsinki.fi/

  Fråga: Hurdana filer kan jag exportera till Unitube med hjälp av Unitube-uppladdningssajten?
  Svar: Filformat som stöds är bland annat mp4, avi, mpg och mov. Om du redigerar en video innan du laddar den till Unitube ska du gärna spara videon i HD-kvalitet i mp4-format.

  Fråga: Vad är Unitubes största och minsta tillåtna storlek för Unitube-inspelningar?
  Svar: Den minsta tillåtna storleken för inspelningar är cirka 1 megabyte. Den största tillåtna storleken är 25 gigabyte.

  Fråga: Jag försöker ladda en mycket stor video, men webbläsaren eller Unitubes uppladdningssajt verkar frysa. Vad ska jag göra?
  Svar: Tills vidare är den maximala bildupplösningen i Unitube HD (High definition), dvs. 1920 x 1080 pixlar. Det lönar sig att skala ner videor med större bildupplösning än detta, spara dem som HD i ett redigeringsprogram och först sedan exportera dem till Unitube.

  Fråga: Kan jag använda vilka som helst tecken och teckenuppsättningar i mina Unitube-videoinspelningar?
  Svar: Unitube kan inte hantera bland annat kyrilliska teckenuppsättningar eller teckenuppsättningar på andra språk. Dessutom visas inte procenttecknet korrekt. Det lönar sig att kringgå dessa begränsningar genom att skriva de tecken som lämnas bort i beskrivningsfälten.

  Fråga: Kan jag redigera videor på Unitube-uppladdningssajten?
  Svar: Det är inte möjligt att redigera videor i Unitube. Därför ska du alltid redigera dina videor i förväg före du publicerar dina inspelningar på Unitube-uppladdningssajten. Helsingfors universitet erbjuder Screencast-o-Matic-programmet för lätt redigering och undertextning.

  Fråga: Hur många videor eller andra inspelningar kan jag ladda till Unitube?
  Svar: Unitube begränsar inte hur många videor som kan laddas till tjänsten. Om du har flera tiotals eller hundratals videoinspelningar som ska laddas upp på servern ber vi att du kontaktar Unitube-underhållet per e-post (unitube@helsinki.fi) innan du skickar videorna med Unitube-uppladdningssajten. Underhållet kan i den mån det är möjligt även automatisera överföringen av stora videomängder till systemet.

  Fråga: Vad händer med upphovsrätten och andra rättigheter om jag laddar upp min video- eller ljudinspelning till Unitube?
  Svar: Användningen av Unitube-uppladdningssajten förutsätter att användarna är ansvariga och tar hänsyn till upphovsrätten. Samma gäller själva Unitube-systemet, som på alla sätt strävar efter att respektera upphovsrätten av de studerande och den personal som använder det. Användaren förbinder sig till att följa Unitube-uppladdningssajtens användarvillkor när hen använder tjänsten.

   

  Unitube-studio

  Fråga: Kan jag koppla min egen bärbara dator till inspelningsutrustningen och visa material från min egen dator?
  Svar: Ja. Studion har kablar för VGA-, HDMI- och DisplayPort-ledningar. Reservera dock tillräckligt med tid för att ansluta datorn.

  Fråga: Kan jag göra direktsändningar (dvs. streama) i Unitube-studion?
  Svar: Du kan göra direktsändningar i Unitube-studion genom att starta direktuppspelning (stream) från kontrollpanelen.

  Fråga: Kan studerande boka och använda Unitube-studior?
  Svar: Studerande kan inte boka och använda studior utan en bokning gjord av en lärare.

  Fråga: Kan jag spela in på mitt eget minneskort i studion och redigera videon vid min egen arbetsstation?
  Svar: Inspelningar gjorda i studion kan laddas ner som filer från Unitube-uppladdningssajten, varefter de kan redigeras och publiceras på nytt om så önskas.

  Fråga: Var, förutom i Unitube-studion, kan jag göra videoinspelningar av typen gör det själv?
  Svar: Se Unitube-kompatibla inspelningsrum för föreläsningar.
   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp