Unitube-uppladdningssajten

Unitube-uppladdningssajten finns på adressen  https://lataamo.helsinki.fi

Unitube är en videotjänst för alla vid universitetet, där du kan ladda ned, titta på och spara videor, publicera dem i olika miljöer och hantera publiceringsbehörigheterna för dina inspelningar. Du kan se på inspelningar på Unitube-uppspelningssajten och ladda upp nytt innehåll till tjänsten på Unitube-uppladdningssajten. Dessutom har olika campusområden Unitube-studior och Unitube-föreläsningssalar som kan bokas separat och där man genom inloggning med kort kan ladda upp inspelningar direkt till Unitube. Mer information om Unitube-studior och -föreläsningssalar finns i Unitube-anvisningen.

Dessa instruktioner beskriver hur man använder Unitube-uppladdningssajten. Det finns separata instruktioner för undertextning av videor här.

Avbrott i hela videotjänsten Unitube 1.-7.7.2024

Videotjänsten Unitube ligger nere under tiden 1.-7.7.2024. Avbrottet gäller hela tjänsten, det vill säga Unitube-inspelningar och -strömningar i Unitube-salarna och -studiorna, Unitube-uppladdningssajten samt Unitube-videovisningstjänsten på webbplatsen Helsinki.fi.

Läs mer från Flamma

  Datasäkerhet

  Kom ihåg datasäkerheten när du sparar och delar inspelningar i Unitube. För programmet gäller samma regler och instruktioner som till exempel för e-post.
  Läs mer om dataskyddet i Flamma.

  Se instruktioner på fliken Detaljerad hjälp.

  Inloggning

  Logga in på uppladdningssajten via adressen  https://lataamo.it.helsinki.fi

  • Alla inspelningar som du flyttat till Unitube-uppladdningssajten visas först i din personliga Inbox-mapp. Även alla inspelningar som du gjort i Unitube-salar och -studior visas först bara i din Inbox. På de andra flikarna kan du granska dina egna serier, inspelningar och borttagna inspelningar (1). Du kan lägga till inspelningar genom att klicka på Lägg till ny inspelning (2). Inbox har en sökfunktion (3). Nedanför den finns en lista över inspelningar i Inboxen (4).

   

  Lägg till inspelningar på uppladdningssajten

  Stödda filformat är de vanligaste videofilerna, som .avi, .mov och .mp4.  Upptagningsfilerna för de program som används vid universitetet  (till exempel för Zoom och Screencast-o-Matic) borde blir framgångsrikt behandlade på uppladdningssajten.

  Den maximala filstorleken är 25 GB.

  Observera bildupplösning. Skala först videor med hög bildkvalitet (t.ex. 4K) till HD och ladda upp först därefter (eller spela in som HD), eftersom bakgrundssystemet likväl ändrar videor till HD och uppladdning i kombination med skalning kan ta lång tid! 

  Observera att det inte går att uppdatera videon med samma ID. Det skapas ett eget ID för varje uppladdning.
   

  • Du kan lägga till nya inspelningar på uppladdningssajten via flikarna INBOX och MINA INSPELNINGAR (1). Klicka på Lägg till ny inspelning (2).
  • Klicka på Choose File och sök den fil som ska laddas upp (1). Välj sista giltighetsdatum (2). Klicka på Ladda upp (3). Inspelningen flyttas till din personliga Inbox. Genom att klicka på frågetecknet (4) får du fram uppladdningssajtens interna anvisning.
  • Vänta en stund. Laddningsfältet visar hur uppladdningen framskrider.
  • Du får ett meddelande när inspelningen har laddats upp helt.
  • Inspelningen visas på INBOX-fliken med statusen Inspelningen bearbetas. Vänta i lugn och ro.
  • När videon är klar, blir statusen Behandlingen lyckades.
  • När videon är klar kan du välja en publikationsserie (1), ändra inspelningens titel (2), ge en beskrivning av inspelningen (3), ange ett raderingsdatum (4)  och välja en publikationslicens (5). Dessutom kan du kopiera videoinbäddningskoden (6).

  Om licenser

  • Välj en licens för inspelningen i menyn (1). Genom att klicka på frågetecknet (2) får du en kort beskrivning av licensen. Närmare information om licenserna finns på Creative Commons webbplats på adressen https://creativecommons.fi/ 
  • ”Alla rättigheter förbehålles” enligt Unitubes användarregler.
   Denna publiceringslicens är nyttig t.ex. om du inte äger rättigheterna till inspelningen men får dela den på Unitube med rättighetsinnehavarens tillstånd – och speciellt om vidaredistribution av inspelningen är förbjuden. I detta fall ska du uppge rättighetsinnehavarens namn i beskrivningsfältet!
  • CC-BY – tillåtet att modifiera och använda fritt, uppge källan
   Denna publiceringslicens tillåter fri användning, spridning och modifiering av inspelningen, så länge den ursprungliga upphovsmannen uppges.
  • CC BY-NC-ND – fri spridning i icke-kommersiellt syfte
   Denna publiceringslicens tillåter andra att dela inspelningen i icke-kommersiellt syfte (till exempel i undervisningen) men inte bearbeta den på något sätt, och den ursprungliga upphovsmannen måste alltid uppges.
  • CC0 – upphovsrätt saknas, får utnyttjas fritt
   Denna publiceringslicens anger att den ursprungliga upphovsmannen avstår från all upphovsrätt till verket som ska publiceras.

  Kopiera inspelningar från uppladdningssajten till datorn

  • Du kan kopiera en inspelning på uppladdningssajten till din dator via laddningslänken (2) på fliken INBOX, MINA INSPELNINGAR eller MINA RADERADE INSPELNINGAR (1).

   

  Ta bort en inspelning

  • Öppna fliken MINA INSPELNINGAR (1).
  • Klicka på inspelningen som ska tas bort (2). Närmare information om inspelningen öppnas.
  • Klicka på Radera inspelning i den nedre kanten (3).
  • Bekräfta borttagningen genom att klicka på Radera inspelning. Inspelningen flyttas till fliken MINA RADERADE INSPELNINGAR, där du ännu kan återställa den till en serie eller ladda den till din dator. Innehållet försvinner slutgiltigt om några månader
  • Nedladdningssajten anger ännu att borttagningen har genomförts.

   

  Återställ borttagen inspelning

  • När du tar bort en inspelning, flyttas den till fliken MINA RADERADE INSPELNINGAR (1). Borttagna videor försvinner efter en bestämd tid från Unitube, om de inte återställs! Du kan återställa inspelningarna så länge som de finns kvar.
  • Du kan söka efter dina inspelningar med sökfunktionen (2). Välj i rullgardinsmenyn (3) den serie som du vill återställa inspelningen till och klicka på Återställ inspelning (4).

   

  Serier

  Serierna är som mappar: med hjälp av dem kan du ordna inspelningar i helheter exempelvis efter ämne, målgrupp eller kurs så att de är lättare att hantera.

  • Du kan hantera seriernas egenskaper via fliken MINA SERIER

   

  Skapa serier

  • Klicka på Lägg till ny serie på fliken MINA SERIER.
  • Fyll noggrant i seriens uppgifter.
  • Under Seriens synlighet kan du välja var och hur videon kan användas. Observera att alla videor som överförts till en Delad med länk-serie kan ses av vem som helst som har länken.
  • När du har fyllt i uppgifterna, klicka på Spara.
  • Nu är din nya serie klar för att användas.

   

  Flytta fil till serie

  Innan du kan publicera inspelningen, ska den läggas till en serie.

  • Du kan flytta inspelningar mellan serier via flikarna INBOX och MINA INSPELNINGAR (1). Klicka på den inspelning som ska flyttas (2). Informationen om inspelningen öppnas. Välj i menyn den serie som du vill flytta inspelningen till, skriv en beskrivning för inspelningen och välj publiceringslicens (3). Klicka på Spara (4) när du har fyllt i alla nödvändiga fält.
  • Det tar en stund för informationen att uppdateras. Du får ett meddelande när inspelningen har flyttats till en ny serie.

   

  Administration av seriebehörigheter

  Behörighet till serier kan ges antingen till enskilda personer eller IAM-grupper.
  Verktyg för hantering av IAM-grupper

  • Öppna på fliken MINA SERIER den serie vars behörigheter du vill ändra. Sök fram punkten Seriens administrationsbehörigheter.
  • Skriv minst fyra tecken i sökfältet för att starta sökningen. Via fältet (1) kan du söka enskilda personer och via fältet (2) kan du söka grupper.
  • Administrationsbehörigheterna kan tas bort genom att klicka på krysset uppe till höger i ikonen (3).

   

   

  Seriens kod

  Varje serie har en unik kod.

  • Öppna MINA SERIER-fliken och punkten Seriens basuppgifter. Klicka på ikonen bredvid koden.
  • Koden kopieras till urklipp. Nertill på sidan visas en bekräftelse av detta.

  Inspelningens kod och inbäddningskod

  I likhet med serier har även inspelningar en unik kod och även en inbäddningskod.

  • På fliken MINA INSPELNINGAR ska du söka efter Inspelningens basuppgifter.
  • Du kan kopiera koden (1) eller inbäddningskoden (2) till urklipp genom att klicka på ikonen intill. Observera att inbäddningskoden endast fungerar om du har publicerat inspelningen i Unitube-uppspelningen eller lagt till den i en Moodle-kurs.
  • Du får en bekräftelse på lyckad kopiering.

  Seriers offentlighet

  När du skapar en ny serie kan du välja var och hur videon kan användas.

  • Du kan begränsa synligheten i Moodle-områden, så att din inspelning endast är synlig för deltagarna i den Moodle-kurs som inspelningen är kopplad till. Anvisningar för detta finns här.
  • Du kan publicera serien i Unitube, så att inspelningarna i serien syns i listningar på Helsingfors universitets webbplats och i sökmotorer
  • Du kan göra serien delbar via en länk. Observera att alla videor som överförts till en Delad med länk-serie kan ses av vem som helst som har länken. Inspelningar som delats med en länk eller har inbäddats är inte synliga på Helsingfors universitets webbplats eller via offentliga sökmotorer.
  • Du hittar delningslänken för videon under Inspelningens basuppgifter i fliken Mina inspelningar.

  Moodle-serier

  Rådgivning och problem

  Om du har problem med Unitube-uppladdningssajten eller frågor om den kan du skicka e-post till serviceadressen helpdesk@helsinki.fi

  Problem med videosynlighet

  Syns inte videon även om serien är markerad som offentlig? Du kan åtgärda synlighetsproblem och många andra problem genom att uppdatera seriens metadata.

  1. Öppna på nedladdningssajten fliken MINA SERIER (1) och klicka på seriens uppgifter (2).
  2. Sök Seriens synlighet (1) och ändra seriens uppgifter (2). Spara ändringarna genom att klicka på Uppdatera series metadata (3).

  Automatisk textning

  Unitube-uppladdningssajten har en funktion som tills vidare endast är synlig för en begränsad grupp användare, där man kan beställa automatisk textning till en ny eller befintlig inspelning som en fil från Microsofts Azure-molntjänst. Du ser rubriken ”Automatiska undertexter för inspelningen” och nedanstående alternativ under ”Förhandsvisning av inspelningen” om du hör till den grupp som har fått tillgång till funktionen för automatisk textning.

  När du använder den automatiska textningstjänsten bör du komma ihåg att det valda AI-verktyget inte alltid producerar färdig eller perfekt textning till din video. När den automatiska textningen är klar bör man alltid kontrollera den och vid behov korrigera eventuella fel i transkriberingen eller tidsinställningarna med ett lämpligt verktyg. Även om du måste korrigera den automatiska textningen går det snabbare att använda automatisk textning än att göra textningen manuellt från början till slut, eftersom verktyget ändå erbjuder en ganska långt färdig mall för textningen. När du har korrigerat eventuella fel kan du ladda upp den redigerade textningsfilen på Unitube-uppladdningssajten som textningsfil till din inspelning i stället för den textningsfil som den automatiska textningstjänsten har skapat.

  Just nu kan man välja mellan två alternativa språkmodeller, Microsofts taligenkänningsmodell ASR samt Whisper L, som baserar sig på en språkmodell av OpenAI. Välj taligenkänningsmodell i punkt (1).

  OpenAI:s språkmodell Whisper L skapar bättre strukturerade textblock. Fördelen med Microsofts taligenkänningsmodell ASR är att den ger ett bättre slutresultat om språken i inspelningen växlar.

  När du har valt en lämplig språkmodell för din inspelning ska du välja det språk som huvudsakligen talas i videon (2) bland alternativen finska, svenska och engelska. Observera att det är viktigt att välja rätt språk för att det valda AI-verktyget ska producera ett vettigt slutresultat! När du har angett vilket språk som talas i videon klickar du på (3) ”Beställ automatisk textning för inspelning”.

  Observera att om du beställer automatisk textning för en inspelning, så försvinner den textningsfil som du sparat för den om du tidigare sparat en sådan!

   Därefter visas följande ruta. Klicka på ”Beställ automatisk textning”.

  Därefter ändras knappen i punkt (3) ovan så att den meddelar ”Video undertexter skapas…”. Det tar en stund för videon att textas – beroende på dess längd oftast från en halv till en timme – så låt tjänsten arbeta i lugn och ro. Textningsfilen skapas på servern oberoende av om du är på sidan i webbläsaren, så du kan lämna sidan medan du väntar på att textningen ska bli klar.

  Observera att tjänsten inte meddelar när den automatiska textningsfilen är klar, utan du vet att den är klar när punkten ”Textfil för inspelningen” och nedanstående knappar visas under förhandsgranskningen av videon.

  För att redigera textningsfilen, ladda ner den på din dator genom att välja ”Spara en textningsfil”.

   För att redigera textningsfilen kan du exempelvis använda programmet Subtitle Edit eller ScreenPal, som du hittar i Software Ceter. Följ IT-Helpdesks anvisning ”Skapa undertexter till din video”.

  Observera att ScreenPal endast kan behandla .srt-textningsfiler, medan den fil med automatisk textning som du laddar ner från Unitube-uppladdningssajten är i .vtt-format. Du kan konvertera filen till .srt-format exempelvis med hjälp av följande tjänster:

  När du har redigerat den textfil som den automatiska textningstjänsten har skapat med önskat program, spara den på din dator och ladda upp textningsfilen i .srt- eller .vrt-format på Unitube-uppladdningssajten i stället för den textningsfil som den automatiska textningstjänsten skapat, i enlighet med anvisningen ”Skapa undertexter till din video”. 

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp