Funet FileSender

Tabs

Detaljerad hjälp

Funet FileSender är en webbläsarbaserad webbtjänst för delning av stora filer (upp till flera gigabyte). Tjänsten finns tillgänglig utan separata åtgärder för alla Funet-organisationer som ingår i användarautentiseringssystemet Haka. Även användare som inte ingår i Haka kan skicka filer med hjälp av FileSender. Förutsättningen är dock att man får en s.k. Guest Voucher av en Haka-autentiserad användare som först loggar in på tjänsten och sedan skickar en voucher genom den. Tjänsten är inte avsedd för en varaktig förvaring av filer, utan filerna försvinner från tjänsten efter en viss tid.

Observera att du inte kan skicka konfidentiellt material okrypterat ens med FileSender. För detta ska du tillämpa anvisningen för Kryptering av konfidentiella bifogade filer och ersätta e post med användning av FileSender. Om du är osäker på vilken säkerhetsklassificering som ditt material har, använd varken e-post eller FileSender.

Exempel: du vill skicka en fil på 1 GB till dina kollegor på andra sidan världen. Gör så här:

1. Välj din hemorganisation och logga in på Funet FileSender med ditt Haka-användarnamn (i HU:s fall med det normala användarnamnet).

2. I fältet To skriver du mottagarnas e-postadresser avskilda med kommatecken.

3. Sätt det datum till och med vilket filen bevaras i tjänsten (kontrollera den gällande tidsgränsen i tjänstens egna instruktioner genom att klicka på knappen Help).

4. Välj den fil som ska skickas på din egen dator genom att klicka på knappen Browse.

5. Läs villkoren för tjänsten (klicka på länken Show/Hide) och acceptera dem genom att kryssa i rutan.

6. Avsluta med att skicka filen till tjänsten genom att klicka på Send-knappen.

Mottagarna får ett e-postmeddelande med en länk som de kan använda för att ladda ner filen i tjänsten med sin webbläsare före datumet ovan.

Att motta filer från en användare som inte ingår i Haka-systemet

En användare som inte ingår i användarautentiseringssystemet Haka kan skicka dig filer genom FileSender-tjänsten om du ger personen en särskild laddningskupong (Guest Voucher).

Gör så här för att skapa en Guest Voucher:

• Klicka på knappen Guest Voucher i FileSender.

• Skriv mottagarens e-postadress i fältet Send vouchers to (1).

• I fältet Expiry date anger du till och med vilket datum du vill att laddningskupongen ska gälla (2).

• Avsluta med att klicka på knappen Send Voucher.

Du kan se de giltiga kupongerna i listan under formuläret. Vid behov kan du återkalla en laddningskupong med hjälp av radera-knappen i slutet av raden.

Avsluta med att klicka på knappen Send Voucher.

Mer information om tjänsten finns på samarbetsplattformen info.funet.fi. (På finska)