Nycklar för nattbruk

En del av IT-lokalerna kan användas även utanför fastigheternas normala öppettider. De närvarande studerandena vid Helsingfors universitet kan ansöka om en magnetnyckel som gör det möjligt att nattetid använda dessa lokaler. Du kan hämta nyckeln från Unicafe Kaivopiha under kaféets öppettider. Vänligen undvik dock rusningstiderna.

Varken studerande vid Öppna universitetet eller studerande vid andra universitet beviljas nycklar för nattbruk.

Forskarstuderande kan få en nyckel. Närvaro ska emellertid kunna bevisas och därför ska studentkort (eller personalkort för personalen) uppvisas.

I oklara fall kontakta Helpdesk.

Lista över nattbrukslokaler och regler för natt- och veckoslutsbruk

Listan över nattbrukslokaler hittar du i Flamma (kräver inloggning med universitetets användarnamn). På samma sida finns även användarregler för nattbrukslokalerna.

  Du kan nu bara få eller returnera nyckeln endast i Unicafe Kaivopiha

  Ansökan om nyckel

  1. Skriv och fyll i ansökningsblanketten.
  2. Gå till kundtjänst. Personalen på kaféet kontrollerar blanketten, kontrollerar studentkortet eller personalkortet, tar ut en nyckelpant (25 €) och ger dig en nyckel. 

  Återlämning av nyckel

  Om du har ett giltigt användarnamn för universitetet:

  1) Fyll i denna elektroniska blankett (på finska, kräver inloggning med universitetets användarnamn).
  2) Vänta tills du får ett meddelande om återlämningen. Meddelandet skickas till din adress förnamn.efternamn@helsinki.fi.
  3) Återlämna nyckeln och visa upp meddelandet på kundtjänst.

     Om du inte har ett giltigt användarnamn för universitetet:

  1) Fyll i denna elektroniska blankett (på finska).
  2) Vänta tills du får ett meddelande om återlämningen. Meddelandet skickas till den adress som du uppgett på blanketten.
  3) Återlämna nyckeln och visa upp meddelandet på kundtjänst.

  Fungerar inte nyckeln?

  Kontrollera följande saker:

  • Kontrollera att du befinner dig vid rätt dörr. Endast vissa dörrar fungerar som nattingångar.
  • Kontrollera att du använder rätt avläsare. Det kan finnas flera avläsare vid ingången, varav endast vissa är avsedda för nycklar för nattbruk.
  • Giltighetstiden för nyckeln kan ha gått ut. Kontrollera detta hos Helpdesk.
  • Nyckeln kan vara sönder. Kontrollera detta först hos Helpdesk. Personalen på kundtjänst byter ut nyckeln mot en ny.

  Om nyckeln försvinner

  Om du förlorar din nyckel bör den makuleras. Nyckeln används på ditt ansvar ända tills du anmält försvinnandet. Kontakta därför genast behörighetsexpeditionerna i Centrum, Gumtäkt eller Vik.

  Du kan vid behov ansöka om en ny nyckel, men pantavgiften återbetalas inte. Om magnetnyckeln blir återfunnen, kan den aktiveras på nytt och då du lämnar in den återbetalas pantavgiften.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp