Så här användar du nya Helpdesk sidor

Tabs

Detaljerad hjälp

Om du har ett speciellt informationstekniskt problem, löser det sig ofta snabbast genom att följa instruktioner.

I denna sidorna är instruktioner för de vanligaste programmen och tjänsterna samlade. I balken till vänster finns huvud- och underkategorier. Genom att klicka på en underkategori kommer du till instruktioner inom ämnesområdet i fråga.

Vi önskar också få respons om instruktionssidorna! I nedre kanten av alla instruktionssidorna finns en länk till responsblanketten.

Mera instruktioner

I materialet om Studentens digitalkompetens för informations- och kommunikationsteknik förklaras användningen av universitetets informationstekniska miljö och program noggrannare. Det materialet är dock huvudsakligen inriktat för studenter.

Om instruktionerna inte är tillräckliga

Om instruktionerna är oklara eller om du är osäker på något, ta kontakt med vårt stöd-team. Kontaktuppgifter och instruktioner finns på “Kontakt”-sidorna. IT-center ger anvisningar per telefon, e-post, chatt och ansikte mot ansikte.