Ändringar i universitetets Microsoft 365-licensnivåer fr.o.m. 15.3.2022

07.03.2022 - 13.51

Universitetets Microsoft 365-licensnivåer förnyas fr.o.m. tisdag 15.3.2022. I och med förnyelserna förbättrar vi bland annat universitetets datasäkerhet och bakgrundssystem. Förnyelserna leder även till några ändringar i personalens Microsoft 365-tjänster. Ändringarna kräver inte några åtgärder från dig.

Det kommer inte att bli några ändringar i användningen av Microsoft 365-tjänster hos universitetets studerande. A5 Education-licensen som universitetets personal kommer att använda får följande förättringar i Microsoft 365-tjänsterna:

  • Möjligheten att använda Power BI-programmet.
  • Möjligheten att delta i Teams-möten via telefon.

Se närmare information om licensnivåer, standardanvändargrupper och höjning av licensnivåer på Flamma-sidan för universitetets Microsoft 365-licenser.

 

Ändringar i Microsoft 365-licensnivåer fr.o.m. 15.3.2022:

  • Universitetets personal kommer att flyttas från Microsoft 365 Education A3e-nivå till Microsoft 365 Education A5-nivå.
  • Grundexamens- och forskarstuderande flyttas från Office 365 Education A3 Student Use Benefit-nivå till Microsoft 365 Education A5 Student Use Benefit-nivå.
  • De licenser som tidigare höjts från A1-nivå till A3e-nivå flyttas automatiskt till A5 Education-nivå.
  • För A1-nivån införs möjligheten till flerstegsautentisering (MFA). Vi informerar mera om ibruktagandet av flerstegsautentisering separat. A1-nivån används till exempel av studerande vid Öppna universitetet och gästforskare.
  • Läs om skillnaderna mellan licensnivåerna i Microsoft 365 -licenstabellen.

 

Om du har frågor om Microsoft 365-licenser kontakta vid behov IT-Helpdesk:

Tillbaka upp