Distansarbetsbord för universitetsfolket!

Uppdaterad: 
21.6.2017 - 12:15

Visste du att du kan använda universitets arbetsbord på distans på din pekplatta till exempel från ändan av bryggan? Med hjälp av distansarbetsbordet kan du starta arbetsbordet i Windows eller Linux från vilken enhet som helst eller enkelt byta operativsystem på universitetets datorer.

Med universitetets datorer kan du öppna distansarbetsbordet i HU-menyn eller med hjälp av programmet VMware Horizon Client. Programmet är färdigt installerat i alla Windows-, Linux- och macOS-arbetsstationer.

Om du vill starta distansarbetsbordet i din egen dator, börja med att gå till webbplatsen vdi.helsinki.fi. Du kan välja om du öppnar distansarbetsbordet i webbläsaren eller om du vill installera kundprogrammet på din dator.

Om du arbetar vid universitetet kan du använda arbetsbordet i Windows 7 eller Cubbli Linux på distans. Om du är studerande kan du använda arbetsbordet i Cubbli Linux på distans. MacOS har inte arbetsbord som kan användas på distans, eftersom Apple inte tillåter virtualisering av arbetsstationerna.

Du hittar instruktioner för distansarbetsbordet på HelpDesk-sidan.