Serviceavbrott i utskriftstjänsten

19.07.2021 - 15.37

Uppdatering 19.7.2021: Microsoft har meddelat om en ny säkerhetsrisk i Windows-datorer. Vi har inaktiverat möjligheten att printa från Windows 10 datorer.

Kontakta Helpdesk om du behöver printa från en Windows 10-maskin. Endast e-postutskrift är tillgängligt på delade maskiner.

De som returnerar från sina semestrar, påminns om att hålla maskinen igång så att maskinen har tid att ta emot och installera uppdateringarna som behövs. Datorn meddelar när den behöver startas om.

Läs detaljerad information från finska eller engelska nyheter.

Universitetets IT-tjänst beklagar de olägenheter som avbrottet orsakar.

Tillbaka upp