Svara på enkäten om universitetets videotjänster och vinn universitetets produkter!

04.05.2023 - 15.11
Ingress

Vi vill bättre förstå universitetspersonalens och studenternas behov när det gäller våra videotjänster och deras användning. Berätta för oss genom att svara på vår enkät om hur vi kan betjäna dig och universitetssamfundet ännu bättre. Bland dem som deltar i enkäten lottar vi ut 10 produkter från universitetets webbutik. Ange din e-postadress i enkäten om du vill delta i utlottningen.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Vi använder de uppgifter som getts i enkäten endast för utvecklingen av tjänster och lottningen. Kontaktuppgifterna kopplas inte till behandlingen av svaren och de lagras inte efter lottningen. Du kan också svara anonymt på enkäten om du inte vill delta i lottningen. Du har också möjlighet att delta i en ytterligare undersökning om våra videotjänster.

Alla universitetsanställda och studenter kan delta i enkäten. Du har fram till måndagen den 22 maj 2023 på dig att svara på enkäten.

Svara på enkäten om universitetets videotjänster!

Vi uppskattar verkligen alla svar vi får – vi tackar alla respondenter!

Tillbaka upp