Universitetets IT2030-plan uppdaterades för att svara på förändringar i verksamhetsmiljön

04.05.2023 - 10.22
Ingress

Universitetets IT2030-plan, som beskriver IT-framtiden, har uppdaterats för att svara på förändringarna i vår verksamhetsmiljö. I uppdateringen har vi beaktat de kommentarer och anmärkningar vi fått från universitetsstuderande och -personal tidigare under våren.

Verksamheten vid ett modernt universitet bygger både på en IT-miljö som ständigt reagerar på förändringar och blickar framåt, och på en funktionell helhet av tjänster. För att svara på den kontinuerliga tekniska utvecklingen krävs långsiktigt planeringsarbete, där man utöver ny teknologi även måste beakta externa faktorer som påverkar universitets verksamhet, såsom den globala pandemin under de senaste åren och kriget i Ukraina.

I den nu publicerade uppdateringen av IT2030-planen svarar vi på flera kursändringar som skett sedan den ursprungliga planen utarbetades och på faktorer som väsentligt påverkar vår IT-verksamhetsmiljö vid universitetet.

Bekanta dig med den uppdaterade delen av IT2030-planen och den ursprungliga planen på vår webbplats.

Tillbaka upp