Wiki övergår till XWiki år 2024 – välj det innehåll du vill överföra till Wiki i god tid!

22.05.2023 - 15.52
Ingress

Universitetet ersätter den tidigare wiki-tjänsten som bygger på Confluence-plattformen (wiki.helsinki.fi) med en ny XWiki-tjänst med öppen källkod år 2024. Ändringen görs av kostnadsskäl, eftersom Atlassian, den nuvarande wiki-tjänsteleverantören avsevärt höjer priserna på sina produkter. IT-centret testar den nya XWiki-tjänsten internt sommaren 2023. Samtidigt testas även överföringen av Wiki-innehållet till den nya tjänsten.

Övergången från Wiki-tjänsten till den nya Xwiki-tjänsten förutsätter att åtgärder vidtas av universitetspersonal och studerande. Därför ber vi redan nu personerna vid universitetet att kartlägga det Wiki-innehåll de har ansvar för och handla enligt anvisningarna nedan.

Du kan med sökfunktionen (wiki.helsinki.fi) hämta Wiki-tillstånd för vilka du ansvarar genom att filtrera ägaren till innehållet (Contributor) och typen av innehåll (Type). Du tänker väl på att sökningen även kan hämta tillstånd för vilka den egentliga ansvarspersonen är någon annan, eftersom innehållet ofta redigeras av flera.
 

Jag ansvarar för ett eller flera Wiki-utrymmen – Vad ska jag göra?

Endast Wiki-innehåll som är markerade för överföring kommer att överföras till Xwiki-tjänsten under år 2024 – omarkerat innehåll överförs inte! Innehåll som ska överföras ska markeras, för att migrationen till Xwiki görs i form av en massmigration och innehåll inte kan överföras enskilt. För markering av innehåll för överföring kommer detaljerade anvisningar i god tid under åren 2023 och 2024 att skickas till personerna vid universitetet.

  • Vi rekommenderar att du redan nu försöker redigera och hantera ditt wiki-innehåll i XWiki genom att begära en testöverföring av utvalt innehåll från IT Helpdesk senast den 31 maj 2023: Email: helpdesk@helsinki.fi Chat: helsinki.fi/helpdesk Puh: 029 41 55555 (pvm/mvm). Obs: för den egentliga överföringen ska Wiki-innehållet senare markeras separat. Genom testöverföringen överförs ännu inte innehållet slutgiltigt till Xwiki.
  • Förutom att du får redigeringsrättigheter för ditt innehåll kan du skapa XWiki-sidor och se hur ditt innehåll fungerar på den nya plattformen.
  • Om du bara vill testa den nya Xwiki-tjänsten, kan du av IT-Helpdesk be om rätt att skapa en egen status utan migration.

1. Ta bort föråldrade och onödiga Wiki-utrymmen och sidor i god tid och flytta vid behov i tillämpliga delar Wiki-innehållet till exempel till Flamma-arbetsgruppområdet. Se anvisningar om vårt tidigare meddelande.

2. Se anvisningar om arkivering av Wiki-innehåll, om du vill arkivera något av ditt gamla Wiki-innehåll.

Om du vill fråga något om övergången eller behöver stöd kan du kontakta:

Vi förstår att genomgången av Wiki-innehållet förutsätter en arbetsinsats av dem som producerar innehåll i Wiki-områden. Genom att vidta åtgärder i god tid kan vi betydligt underlätta den egentliga övergången till Xwiki-tjänsten under åren 2023 och 2024. Tack för att du uppdaterar ditt Wiki-innehåll!

Tillbaka upp