Tillgänglighetsrespons

Tillgänglighetsutlåtande

Helsingfors universitets webbplats med anvisningar för Helpdesk har publicerats 6/2016 och lagens tillgänglighetskrav gäller webbplatsen från och med 23.9.2020. 
Helsingfors universitet har som mål att garantera tillgänglighet för sina webbplatser enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Detta utlåtande gäller webbplatsen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten 

Denna webbplats uppfyller inte alla krav på WCAG 2.1 nivå AA. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.
Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:
Oproportionell börda: Hela nättjänsten förnyas under 2020–2021

Webbplatsens innehåll och/eller funktioner som inte ännu följer kraven:

Vi är medvetna om bristerna i tjänstens tillgänglighet och förnyar webbtjänsten under 2020–2021, då vi även uppdaterar webbplatsen vad gäller tillgänglighet.

1. Möjlig att uppfatta

1.1 Textalternativ

 • Tjänsten har inget behövligt textalternativ för en del visuella element, som exempel knappen i sökfältet och universitetets logotyp. 
 • En del bilder i tjänsten saknar textalternativ eller textalternativet är detsamma som filnamnet. 
 • Ikoner som används i tjänsten saknar textalternativ.

1.3 Anpassningsbart (1.3.1 Information och relationer)

 • Det expanderbara element som används i begränsningen av webbplatsens sökresultat har inte markerats rätt. Det expanderbara elementets rubrik har inte markerats som en knapp och den har ingen indikation om det expanderbara elementet kan öppnas och dess status (öppet/slutet).
 • Vid begränsning av sökresultat hoppar rubrikerna över rubriknivåer (h2 -> h5).
 • Sökresultatens rubriker har inte markerats som rubrikelement.

1.4 Urskiljbart (1.4.1 Användning av färger, 1.4.3 Kontrast (minimum))

 • I tjänsten används element vars färgkombinationer inte uppfyller kraven på minimikontrast. Exempel på dessa är knapparnas blåa bakgrundsfärg och inuti dem vit text, felmeddelandenas röda bakgrundsfärg med vit text samt på vissa ställen ljusgrå text på vit bakgrund.

2. Hanterbar

2.1 Tillgängligt via tangentbord (2.1.1 Tangentbord)

 • I tjänsten finns delar som inte kan användas på tangentbordet (filtrering av sökresultat, chattfönstret). 

2.4 Navigerbart (2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll, 2.4.3 Fokusordning, 2.4.5 Flera olika sätt, 2.4.7 Synligt fokus)

 • Länken ”Gå till huvudinnehållet” i tjänsten fungerar inte så att fokus skulle övergå till rätt plats. 
 • Länken ”Gå tillbaka till början” flyttar endast visuellt webbläsaren tillbaka till början, men fokus stannar kvar i sidans nedre kant. 
 • I tjänstens övre och nedre rader förekommer ologiskhet i fråga om fokusordningen. 
 • Visuell information saknas i fokusordningen i vissa element (knappar, ämnesord). 
 • Tjänsten saknar ett övergripande stöd för de flesta navigeringssätten. I tjänsten kan man lokalisera innehåll med hjälp av förteckningen på framsidan samt sökningen. Sökningen är emellertid inte till alla delar tillgänglig (se punkt 2.1), och dessutom är inte allt innehåll tillgängligt via sökningen (nyheter) 

3. Begriplig

3.1 Läsbart (3.1.2 Språk för del av sida)

 • Den dolda rubriken före tjänstens synliga sökväg har inte översatts.
 • Vallänkarna för begränsning av sökresultaten innehåller osynlig text som inte har översatts.

3.3 Inmatningsstöd (3.3.3 Förslag vid felhantering)

 • Sökfunktionen styr eller hjälper inte användaren vid felaktiga sökningar. 
 • Användaren får inga instruktioner i situationer där sökningen inte ger några resultat.

4. Robust

4.1 Kompatibelt (4.1.2 Namn, roll, värde)

 • Tjänstens alla användargränssnittskomponenter kan inte användas i koden, vilket bland annat beror på att aria-label saknas.

Skapande av tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats den 2 september 2020. 
Utlåtandet utgår från en utomstående expertorganisations bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i lagen.

Tillgänglighetsrespons 

Du har rätt att både meddela om brister och be om motsvarande versioner av innehåll som inte är tillgängliga för dig:

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör enligt instruktionerna ovan. Svaret får ta högst 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi 
telefonnummer växel 0295 016 000 

Stöd för tillgänglighet 

Vi erbjuder IT-stöd åt de användare som tillhör universitetets personal och studerande, för vilka alla våra digitala tjänster inte är tillgängliga. Kontaktuppgifterna finns på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv.

Tillbaka upp