Viruskontroll i datorn

Denna instruktion gäller Windows-enheter som underhålls centraliserat av universitetet.

  Följ dessa steg för att genomföra en viruskontroll:

  Fullständig kontroll

  Du kan kontrollera alla filer på datorn med F-Secures antivirusprogram enligt följande:

  • Öppna F-Secure från aktivitetsfältet. Välj Malware scan (skadeprogramkontroll) eller Full computer scan (fullständig kontroll av datorn). Det andra alternativet är långsammare, men kontrollen av datorn är noggrannare och kontrollerar även externa hårddiskar. Läs mer i F-Secures egna instruktioner.
   Observera att i datorer som underhålls centraliserat hanteras även vissa inställningar centraliserat. Du kan inte själv ändra alla inställningarna.

  Kontroll av en enskild mapp eller fil

  • Du kan också kontrollera en enskild mapp eller fil för virus. Högerklicka på mappen och välj Malware scan (skadeprogramkontroll).

  F-Secures egna instruktioner

  • Du kan öppna F-Secures egna instruktioner genom att klicka på F-Secure > More options (tre punkter i F-Secure-fönstret) > Help.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp