MFA - Använding och hantering av identifieringsmetoder

Flerstegsautentisering (MFA) för Microsoft Office 365-tjänster (t.ex. Outlook, Teams, OneDrive) introducerades vid universitetet under 2021. Läs mer om MFA i Flamma-nyheterna. Vi kommer att informera dig separat om öppna universitetets tidtabell.

Administrationswebbplats för identifieringsmetoder

Gå till hantering av identifieringsmetoder på
https://mysignins.microsoft.com/security-info

Logga in på tjänsten. Ange ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi).).

 

Du kommer då att gå till universitetets inloggningssida.

 

Identifieringsmetodernas hantering

När du har loggat in kommer du till sidan ”Säkerhetsinformation/Security Info", där du kan hantera identifieringsmetoderna.

Du kan lägga till en ny identifieringsmetod vid "Lägg till metod/Add method". Välj den identifieringsmetod som ska tilläggas i listan. Vi rekommenderar starkt att du lägger till minst två identifieringsmetoder!

Bekräfta autentiseringen på din telefon och du har lagt till Authenticator-appen.

Att ändra standardmetoden

Standardmetoden aktiveras automatiskt när starkare autentisering krävs. I så fall skickar inloggningstjänsten en bekräftelsebegäran till Microsoft Authenticator-appen eller ringer dig vid behov beroende på vilken metod du har valt.

Du kan ändra identifieringsmetoden vid Default sign-in method: <standardmetod> Change som visas ovanpå alternativet Add method.
Obs! Alternativet visas endast när minst två identifieringsmetoder används.
Det finns ett fel på webbplatsen som inte kommer att visa ändringsknappen förrän sidan Säkerhetsinformation har laddats om (tryck på F5) efter att en annan metod har lagts till.

Att radera en identifieringsmetod

Du kan radera inaktiverade identifieringsmetoder genom att klicka på knappen Radera/Delete bredvid dem. Gör så här om du till exempel tappar bort en identifierare eller byter mobiltelefon med Microsoft Authenticator-appen.

Att lägga till en identifieringsmetod

Du kan lägga till en ny identifieringsmetod vid Lägg till metod/Add method. Välj den identifieringsmetod som ska tilläggas i listan.

  • Authenticator-appen är oftast enklast att använda.
  • Security key innebär USB/NFC-nyckel som är kompatibel med FIDO2.

Att lägga till Authenticator-appen

Dessa instruktioner är för Microsoft Authenticator-appen, som är den enklaste och säkraste att använda, eftersom den ger dig ett certifikatbaserat Ja/Nej-godkännande för att bekräfta din inloggning på din telefon. Du kan också använda andra appar då du får en sifferkod som varierar var 30 sekunder. I detta fall välj I want to use a different authenticator app i det första steget och fortsätt enligt instruktionerna.

Ladda ner Microsoft Authenticator-appen på din telefon och klicka på Next för att gå vidare i webbläsaren.

I Authenticator-appen välj Add an account och Work or school. Klicka på Next för att gå vidare i webbläsaren.

I Authenticator-appen välj Scan a QR code och skanna den QR-kod som visas på skärmen. Klicka på Next för att gå vidare i webbläsaren.

Bekräfta autentiseringen på din telefon.

Välj Next i webbläsaren för att återgå till hantering av identifieringsmetoder.

Att lägga till telefon

Ange ditt telefonnummer och välj vid behov ett telefonsamtal som metod. Välj Next för att fortsätta.

En automatiserad service ringer ditt nummer. Tryck på "#" enligt instruktionerna för att godkänna autentiseringen.
Obs! Många webbläsare begär som standard innehållet på amerikansk engelska. I detta fall kallas #-tecknet i samtalsinspelningen med termen pound key.
Tänk på datasäkerheten! Godkänn autentiseringen endast om du själv håller på att logga in på tjänsten. På telefonen begärs aldrig ett användarnamn eller lösenord utan godkännande görs genom att trycka på "#"-tecknet.

PTjänsten meddelar dig om bekräftelsen och telefonnumret är nu registrerat. Välj Done för att stänga fönstret.

Att lägga till USB-säkerhetsnyckel (Security key)

Obs! När dessa instruktioner skrevs, var det inte möjligt att lägga till en säkerhetsnyckel på Linux, men säkerhetsnyckeln kan användas med Linux/Chrome-kombinationen. Dessa instruktioner har utarbetats under förutsättning att du har en förkonfigurerad, FIDO2-kompatibel USB-säkerhetsnyckel enligt tillverkarens anvisningar.

Välj typ av säkerhetsnyckel. Instruktionerna gäller USB-nyckeln.

Välj Next för att fortsätta. Du kommer att gå till operativsystemets FIDO2-identifiering.

Följande steg kan variera beroende på ditt operativsystem, säkerhetsnyckelmodell och webbläsare, så följ instruktionerna på skärmen. De nedannämnda stegen är ett exempel på hur du registrerar dig med operativsystemet Windows 10 och webbläsaren Chrome.

Windows Security: Security key setup -fönstret: klicka på OK för att fortsätta.

Klicka på OK för att bekräfta behörighet till säkerhetsnyckeln.

Sätt i säkerhetsnyckeln enligt instruktionerna i USB-porten..

Ange den PIN-kod du tillsatt när du installerade nyckeln.

Tryck på säkerhetsnyckelns identifierare för att bekräfta autentiseringen.

Säkerhetsnyckeln är installerad, välj Done.

Ange ett namn för säkerhetsnyckeln för att skilja den från andra identifieringsmetoder. Välj Next till slut.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp