Administratörsbehörighet till arbetsstationen

Dessa instruktioner gäller för datorer som administreras av Helsingfors universitet (Windows, Mac och Cubbli)

Installation av program på universitetets arbetsstationer har begränsats. Program kan endast installeras med administratörsbehörighet till arbetsstationen. Användare av universitetets arbetsstationer kan ansöka om administratörsbehörighet, dvs. en admin-kod genom att fylla i en ansökningsblankett. Administratörsbehörighet beviljas endast på motiverade grunder. Mer ingående information om detta ges på ansökningsblanketten.

Arbetsstationen får inte användas fortlöpande med admin-koden. Användaren ska logga in på arbetsstationen med sitt normala användarnamn. Admin-koden används endast vid behov, t.ex. för att installera och uppdatera program.

Du kan själv förnya administratörsrättigheter som tidigare beviljats dig för en Windows 10-dator som omfattas av universitetets centraliserade administration. Om du vill göra det ska du följa dessa Flamma-anvisningar.

Begränsning av installation av program (Windows)

Det program som ska installeras ska placeras på arbetsstationens lokala hårddisk i mappen  C:\LocalData\användarnamn\

Exekvering av program från servrarnas nätdiskar (t.ex. Z:\ tai P:\) är förhindrad. Spärren gäller också motsvarigheter till nätdiskar, såsom mapparna Desktop och My Documents samt mappen Downloads som finns under mappen My Documents.

Program kan endast installeras i följande mappar: C:\Program Files, C:\Program Files (x86) och C:\HYapp.

Installera program (Windows)

Klicka på installationsfilen med musens högra knapp och välj Run as administrator

Om användarnamnet inte efterfrågas, klicka på installationsfilen en gång till med musens högra knapp och håll samtidigt tangenten Shift nedtryckt. Välj Run as different user

 • Skriv in din admin-kod i formen .\localadmin_användarnamn tai .\admin_användarnamn och admin-kodens lösenord
 • Fortsätt att installera programmet på normalt sätt

Installera program från MSI-fil (Windows)

Installation av en MSI-fil (Microsoft Installer) ska inledas med en kommandoprompt som startats med admin-koden (command prompt, cmd.exe).

 • Öppna Start-menyn
 • Skriv cmd i sökningsbalken (Search programs and files)
  OBS! Tryck inte på enter-tangenten!
 • Klicka på filen cmd.exe i sökbalken med musens högra knapp och välj Run as administrator
  • Om användarnamnet inte efterfrågas, klicka på installationsfilen en gång till med musens högra knapp och håll samtidigt tangenten Shift nedtryckt. Välj Run as different user.

 • Skriv in din admin-kod i formen .\localadmin_användarnamn tai .\admin_användarnamn och admin-kodens lösenord
 • Kommandoprompten, Command Prompt, öppnas
 • Sök den fil som ska installeras genom att skriva installationsfilens sökväg (t.ex. C:\HY-Data\användarnamn\MySoftware.msi)

 • Starta installationen genom att trycka på enter-tangenten
 • Fortsätt att installera programmet på normalt sätt

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp