In- och utloggning samt byte av användare

Denna instruktion gäller endast personalens arbetsstationer. På datorer som finns i datorstationer och undervisningsklassrum kan man endast logga in med ett användarnamn åt gången.

Personaldatorer har vanligtvis endast en användare. En Windows-dator kommer ihåg den senaste användaren, men på personaldatorer är det därutöver möjligt att tillfälligt växla användare, dvs. att göra en mellaninloggning.

Denna instruktion visar hur man loggar in och ut på personaldatorer samt växlar användare.

Tabs

Detaljerad hjälp

Separata instruktioner för olika operativsystem

Windows 7

Inloggning

 • Öppna inloggningsfönstret genom att trycka ned Ctrl-, Alt- och Delete-tangenterna samtidigt.
 • Om ditt användarnamn visas i fönstret:
  • Skriv ditt lösenord i fältet Password.
  • Avsluta med att klicka på pilknappen eller trycka på Enter.
 • Om ett annat användarnamn visas i fönstret:
  • Klicka på Switch User.
  • Välj Other User i fönstret som öppnas.

 • Skriv ditt användarnamn i fältet User name.
 • Skriv ditt lösenord i fältet Password.
 • Avsluta med att klicka på pilknappen eller trycka på Enter.

Att växla användare

Du kan tillfälligt logga in på en annan användares dator till exempel om du snabbt vill kontrollera din e-post.

Kom ihåg att logga ut dig när du är klar.

Börja med att klicka på Start. Klicka på Switch user i menyn som öppnas med pilen intill knappen Shut down. Alternativt kan den första användaren låsa sitt skrivbord genom att trycka på Windows-knappen + L.

 • Inloggningsrutan öppnas. Börja med att trycka Ctrl + Alt + Del och välj Other User i vyn som öppnas.

 • Logga in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord.
 • När du är klar, klicka återigen på pilen intill knappen Shut down i Startmenyn och välj Log off.

 • Du har nu loggat ut. Skärmen återgår till att visa inloggningsfönstret. Nästa användare kan logga in på datorn.

Utloggning:

 • Klicka på knappen Start i vänster nederkant.
 • Klicka på pilknappen intill knappen Shut down.
 • Välj Log off i menyn som öppnas.

Mac

På de centraliserat administrerade Mac-datorerna kan du logga in med ett annat användarnamn emellan.

 • Klicka på människofiguren på övre raden och välj Login window... i menyn som öppnas. (Inloggningsfönster...).

 • I inloggningsfönstret på övre raden ser du även vilka användarnamn som är inloggade (se bilden ovan).
 • Du kommer till ett inloggningsfönster där du kan mata in en annan användares användarnamn. Avsluta med att trycka på Enter.