Återvinning och urbruktagning av IT-enheter

Observera följande när din enhet gör sig av med en gammal dator eller ersätter den med en ny.

  • Gamla enheter får inte säljas eller doneras vidare. Alla enheter skickas till en samarbetspartner som ansvarar för återvinning.
  • Hårddiskarna på alla datorer som levereras till IT-återvinningstjänsten raderas helt och i enlighet med bästa IT-säkerhetspraxis.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp