Mac i universitet

Du kan se vilken version av operativsystemet, dvs. vilken macOS-version du har, om du klickar på Apple-menyn och väljer Om denna Mac/About this Mac. De versioner som stöds är de tre senaste versionerna av operativsystemet.
Läsa mer om macOS-versionerna på Apple webbplats.

Datorer, som administreras centraliserat av universitetet, kan nu uppgraderas till MacOS Sonoma som självbetjäning.

De nya Mac-datorerna kommer att levereras också med MacOS Sonoma från och med nu.

 

    Flera av universitetets tjänster fungerar något annorlunda på Mac-datorer. Det lönar sig för Mac-användare att bekanta sig med dessa instruktioner:

    Ge respons

    Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

    Hur skulle du förbättra denna instruktion?
    Tillbaka upp