Universitetets Mac-datorer: Att installera program

På en Mac-dator som underhålls centraliserat av universitetet kan du själv installera program från Managed Software Center.

Du loggar in på en Mac som underhålls centraliserat med universitetets användarnamn och lösenord.

Datorer, som administreras centraliserat av universitetet, kan nu uppgraderas till MacOS Sonoma som självbetjäning.

De nya Mac-datorerna kommer att levereras också med MacOS Sonoma från och med nu.

 

  1. Öppna menyn Yliopisto > Managed Software Center
   (Finns även på: Applications (Program) > Managed Software Center).
  2. Ett fönster i stil med App Store öppnas. Under All Items (Alla objekt) ser du alla program som går att installera. Klicka på Install (Installera) för att installera och Remove (Ta bort) för att ta bort programmet i fråga.

  Portalen utvecklas kontinuerligt och program som är användbara för anställda och studerande vid universitetet läggs till. Här finns några exempel på program som finns att installera. Kontrollera det aktuella utbudet på portalen.

  • Adobe Digital Editions – ett läsprogram för digitala material
  • LibreOffice – en öppen kontorsprogramvara, kan öppna PDF-filer (ett alternativ till MS Office)
  • EndNote – ett referenshanteringsprogram (ett alternativ till Refworks)
  • SPSS och JMP – statistikprogram
  • ImageJ – bildredigeringsprogram, populär till exempel vid analys av mikroskopbilder
  • Write-N-Cite – referensdatabas till Refworks (ett alternativ till EndNote)
  • Matlab – kalkylprogram

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp