Office 365 i Android-enheter

Du kan också använda e-posten i Office 365 i Android-telefoner.

Primärt rekommenderar vi att du på en Android-enhet använder applikationen Outlook for Android. Installationsinstruktionen hittar du här.

När du tar i bruk universitetets Office 365-tjänst på mobilenheter ger du samtidigt admin rätten att fjärrstyra enheterna i fråga. Vid behov kan admin tömma all data på enheten. Detta gäller både enheter som ägs av HU och enheter som du skaffat privat.

Admin aktiverar fjärraderingen endast när det finns en grundad anledning att misstänka att enheten har hamnat i fel händer (t.ex. blivit stulen) och om risken finns att viktig data hamnar i fel händer. Då kontrolleras identiteten på den person som begärt fjärradering. Det uppstår logguppgifter för de åtgärder som administratörerna genomför på enheten.

Om det gäller din privata enhet och du inte vill godkänna säkerhetsinställningarna kan du även läsa din e-post med webbläsaren i den mobila enheten på adressen: http://www.helsinki.fi/office365

I denna instruktion beskrivs hur du börjar använda e-posten och kalendern i Office 365. Instruktionen är skriven för Nexus 7 med operativsystemet Android 5.1. Den kan också tillämpas för andra enheter och andra Android-versioner.

Innehållsförteckning

Installation

Se före installationen till att enheten är ansluten till nätet (WiFi eller 3G).

 • Klicka på menyikonen i den högra kanten.

 • Klicka på ikonen Settings (Inställningar) (kugghjulsikonen).

OBS! Alternativt sätt:

 • På det alternativa sättet kommer du till rätt meny för inställningar genom att antingen
    a) svepa två gånger uppifrån och ned med fingret eller
    b) samtidigt svepa uppifrån och ned med två fingrar.

 • Sök och välj Accounts (Konton).

 • Klicka på + Add account (Lägg till konto).

 • Ett nytt fönster öppnas. Välj Exchange i det.

 • Skriv in ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi under punkt (1).
  • Det har visat sig att detta inte fungerar på vissa Android-enheter, utan att man först måste skriva in sin e-postadress, fornamn.efternamn@helsinki.fi (till exempel raimo.keski-vaanto@helsinki fi).
 • Klicka på Manual setup (Ställ in manuellt)(2).

 • Klicka på Exchange.

 • Skriv ditt lösenord i följande fönster och klicka på Next (Nästa).

 • Om du tidigare skrev in din e-postadress, måste du nu ersätta username (användarnamn) med ditt eget Office 365-användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi).
 • Skriv in serveradressen outlook.office365.com för Server. Kontrollera att Security type är SSL/TSL och porten 443.
 • Klicka på Next (Nästa).

 • Sedan ombeds du godkänna inställningarna som gör det möjligt att fjärradministrera kontot vid behov. Klicka på OK.

 • Sedan efterfrågas ännu tilläggsinställningar för bland annat inställningar för e-postuppdatering och meddelanden.
 • Klicka på Next (Nästa) när du är nöjd med inställningarna.

 • Sedan ber programmet dig aktivera Office 365-serverns behörighet att fjärradministrera din telefon. Klicka på Activate (Aktivera).

 • Ange därefter ett namn åt kontot. Detta får vara i fritt format, men namnge det ändå så att du kan särskilja det från andra eventuella konton som du lägger till på enheten. Till exempel är e-post ett bra namn. Klicka på Next (Nästa).

 • Nu kan du stänga fönstret. Installationen är klar.
 • Du kommer åt e-posten med programmet Email (E-post) i Menu (eller Gmail-programmet på Nexus) och kalendern med programmet Calendar (Kalender).

Nexus 7 har en speciell lösning som ansluter alla e-postkonton till Gmail-programmet. Första gången du öppnar programmet visas ett meddelande som säger att e-posten har flyttats till Gmail-applikationen. Välj Take me to the Gmail App (Gå till Gmail-appen). Du kan ännu kryssa för valet Always do this (Gör alltid detta), vilket gör att du inte behöver svara på denna fråga flera gånger.
 

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp