Låna en licens till SPSS-programmet

Med appen SPSS Commuter Utility kan du låna en licens till SPSS-programmet, när du använder programmet i datorn utan nätuppkoppling eller utanför universitetet utan VPN-anslutning.

I SPSS-programmet installerat på centraliserat installerade datorer definieras en nätlicens, dvs. datorn måste se licensservern när programmet används. Licensservern syns i universitetets nätverk (intranät, universitetets eduroam och VPN-anslutningar. På Windows-datorer har SPSS-programmet redan under en längre tid licensierats med en nätlicens och på Mac-datorer infördes nätlicensieringen i SPSS 27-programmet.

SPSS Commuter Utility fungerar tyvärr inte i Linux. Kontakta Helpdesk om du vill få tillgång till en licens.

Låna en licens

För att låna en licens behöver du ansluta till licensservern, vilket innebär att arbetsstationen måste vara ansluten till intranätet, universitetets eduroam eller med en VPN-anslutning till universitetets nätverk.

Starta SPSS Commuter Utility (installeras i samband med SPSS-programmet).

Efter nummerserierna visas programmets versionsnummer, dvs. till exempel 1200 (1200) 27.0 är licensen för SPSS 27.

Välj den rätta licensen (klicka på licensraden):

  • 1200 (1200) står för IBM SPSS Statistics-programmet
  • 9005 (9500) för Amos 7 English-programmet

Ange under Duration (Days) (1) antalet dagar du vill låna licensen. Intervallet är 1–30 dagar.
Klicka på Check Out (2). Nu har du lånat licensen.
Klicka till slut på Exit (3).

Nästa gång du startar SPSS-programmet berättar programmet hur många dagar som finns kvar av licensens giltighetstid.

Återlämna licensen

Du återlämnar väl licensen om du inte använder den. Någon annan kan behöva licensen. Återlämna genom att öppna SPSS Commuter Utility och klicka på Check In (4).

Ytterligare instruktioner på nätet

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp