Microsoft 365: Att ändra användargränssnittets språk

I Office-program är det möjligt att ändra språk för användargränssnittet (menyerna och dialogrutorna). Som standard är Windows-operativsystemets språk.

 • Välj i Windows Start-meny Microsoft Office Tools > Office Language Preferences (Starta  > Microsoft Office-verktyg > Offices språkinställningar). 
  • Välj i listan det önskat språket för användargränssnittet (1).
  • Flytta det överst på listan med knappen Move Up (Flytta upp) (2).
  • Vid (3) välj det språk som används i korrekturläsning och flytta det överst på listan som ovan.
  • Vid (4) Add Language / Lägg till språk kan du lägga till nya språk på listan.
  • Klicka på OK (5).
  • Starta om Office genom att klicka på OK..

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp