Användningen av inloggningstjänster

Normal inloggning till universitetets tjänster sker i två steg: efter att ha identifierat sig accepterar användaren utlämnandet av sina användaruppgifter till tjänsten. Därefter är tjänsten tillgänglig.

För de datorer vid universitetet som omfattas av det centraliserade underhållet används en tjänst för enkel inloggning, som underlättar arbetet. När du en gång loggat in på datorn med ditt användarnamn och lösenord behöver du inte längre logga in på webbläsaren separat.Flerstegsautentisering kommer att införas för en del av universitetets tjänster. Inloggningssätten utökas så småningom, och tjänstens ägare informerar användarna om detta separat.

Tänk på datasäkerheten

 • Kontrollera på adressraden att du befinner dig på rätt inloggningssida!
  Adressen ska (beroende på situation) börja med:
  https://login.helsinki.fi/
  https://login.microsoftonline.com (när du loggar in i Office365-tjänster)
  https://stshy.helsinki.fi (för hemdatorer ännu en separat inloggning)
 • Kom ihåg att alltid låsa arbetsstationen när du går ifrån datorn!
  När enkel inloggning används kan vem som helst komma åt en mängd tjänster vid universitetet med dina användaruppgifter utan separat inloggning.

  Normal inloggning till universitetets tjänster

  Normal inloggning till tjänsterna har två steg:

  1. Autentisering, logga in med ditt användarnamn (kortform, t.ex. rkeskiva)
  2. Godkännande av att dina användaruppgifter utlämnas till tjänsten.

  Efter detta kan du använda tjänsten.

  På sidan där du godkänner överlåtelsen visas en lista över de uppgifter som kommer att utlämnas till tjänsten. Om dina uppgifter inte ändras behöver du endast godkänna överlåtelsen när du loggar in i varje tjänst för första gången.

  Se illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp.

  Multifaktorautentisering

  MFA-inloggningen kommer gradvis att utökas till vissa tjänster och tjänsternas ägare kommer att informera användarna separat.

  Om tjänsten använder multifaktorautentisering styrs du till AD-inloggningen som används av O365-tjänsterna, varefter processen återgår till den normala login.helsinki.fi-inloggningen för godkännande av utlämnande av information.

  Se detaljerad hjälp för närmare instruktioner om användningen av MFA-autentisering.

  Inloggning till universitetets tjänster

  Inloggningen sker i två faser: när du har identifierat dig godkänner du att dina användaruppgifter överlåts till tjänsten och därefter har du tillgång till tjänsten.

  På sidan där du godkänner överlåtelsen visas en lista över de uppgifter som kommer att utlämnas till tjänsten. Om dina uppgifter inte ändras behöver du endast godkänna överlåtelsen när du loggar in första gången.

  • Du kan logga in i tjänsten direkt genom att skriva ditt användarnamn och ditt lösenord  (1) och klicka LOGGA IN (2).
  • Om du vill veta vilka uppgifter som överlåts till tjänsten skriver du in ditt användarnamn och ditt lösenord och kryssar för "Visa sidan om godkännande av överlåtelsen av uppgifter på nytt" och klicka LOGGA IN. Du kommer nu till en sida där du ser vilka uppgifter som överlåts och du kan godkänna eller blockera överlåtelsen.

   

  • På den här sidan ser du vilka uppgifter som överlåts (1). Vilka uppgifter som överlåts beror på tjänsten.
  • Om du godkänner att uppgifterna överlåts, klickar du GODKÄNN (2). Du kan nu gå till den valda tjänsten.
  • Om du inte godkänner överlåtelsen, klickar du BLOCKERA (2). Observera att då kan du inte använda tjänsten!

  Om du senare vill se vilka uppgifter som har överlåtits kryssar du på inloggningssidan (första bilden i instruktionen) för "Visa sidan om godkännande av överlåtelsen av uppgifter på nytt". Du flyttas på nytt till sidan för godkännande av uppgifterna (andra bilden i instruktionen) där du ser de uppgifter som överlåtits.

  Enkel inloggning på tjänsterna på universitetets datorer

  Denna instruktion är ENDAST avsedd för datorer som underhålls centraliserat av universitetet.

  Enkel inloggning betyder att när du en gång har loggat in på datorn med ditt användarnamn och lösenord behöver du inte logga in på webbläsaren separat

  Att använda tjänsten för enkel inloggning

  • Öppna någon av universitetets tjänster som använder universitetets inloggningstjänst i webbläsaren (t.ex. Flamma). Inloggningssidan öppnas (se bild).
  • Klicka på knappen Use Desktop Login (Använd enkel inloggning) (1).
   • Obs! Knappen visas endast när villkor uppfylls. Om alternativet inte visas, fortsätt inloggningen genom att ange ditt användarnamn och lösenord.
   • Om du vill veta vilka uppgifter som lämnas ut till tjänsten kan du kryssa för rutan Redisplay the page on accepting the disclosure of your information (Visa sidan om godkännande av utlämnandet av uppgifter på nytt).

  Nästa gång du öppnar en tjänst (t.ex. Flamma Workgroups eller SAP HR) kommer du in automatiskt, om tjänsten i fråga omfattas av tjänsten för enkel inloggning.
  Du kan senare administrera/radera inställningen.
  Denna inställning är webbläsarspecifik och sparas i en kaka.

  Förutsättningar för användning av tjänsten för enkel inloggning

  • Fungerar endast på universitetets datorer (Windows, Mac, Cubbli, VDI på intranätet (universitets nätverk, VPN och eduroam).
  • Webbläsare som stöds: Edge, Firefox, Chrome och Safari
  • Inställningarna för dessa webbläsare har konfigurerats centraliserat på universitetets datorer. Om du stöter på problem, konsultera punkten Problemlösning.

  Problemlösning

  Observera att om du tar din hemdator till universitetet (t.ex. eduroam-nätet) kan du få upp knappen Använd enkel inloggning, men inloggningen fungerar ändå inte. Eftersom din dator inte underhålls centraliserat av universitetet, är inloggningsuppgifterna inte samma som på universitetets datorer.

  Helpdesk ger endast support när:

  1. du använder en av universitetets datorer som underhålls centraliserat
  2. du är ansluten till universitetets nätverk (även VPN och eduroam)
  3. du använder en webbläsare som stöds av tjänsten.

  Att sluta använda enkel inloggning

  Problemsituationer

  Inloggning på Mac och problem med den

  När du loggar in på en dator överförs inloggningsinformationen till bakgrundssystemen. De överförda uppgifterna används för att möjliggöra enkel inloggning till universitetets övriga tjänster. Denna information är i kraft i 10 timmar åt gången.

  Om enkel inloggning slutar fungera ska du kontrollera behörighetens giltighet i Universitetsmenyn > Computer Info. Om behörigheten inte är i kraft står det "Ticket: no” i Computer Info.

  Du aktiverar behörigheten igen på följande sätt:

  • Öppna Terminal, skriv in kommandot kinit och mata in lösenordet för ditt användarnamn (Observera att terminalen inte visar tecken när du matar in lösenordet!)

  ELLER

  • Aktivera datorns viloläge (Apple-menyn > Sleep) och inaktivera viloläget efter en stund (genom att klicka på någon av tangenterna på tangentbordet). Ange ditt lösenord vid inloggningen. Logga inte in med Apple Watch eller signatur.

  Efter detta gäller behörigheten i 10 timmar. När behörigheten är i kraft kan enkel inloggning användas.

  Vid användning av fingeravtryckssensor eller Apple Watch förnyas inte behörigheten. Detta påverkar bland annat enkel inloggning och via detta till exempel utskrift.

  Tips: Stäng av datorn i slutet av arbetsdagen. Du sparar energi och dessutom fungerar tjänsterna med enkel inloggning normalt under hela arbetsdagen.

  Flerstegsautentisering

  Flerstegsautentisering utvidgas stegvis till fastställda tjänster, och användarna informeras om detta separat.

  Om den tjänst som du vill logga in i kräver flerstegsautentisering sker inloggningen så här:

  • Office 365-identifieringen öppnas. Logga in med ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. Raimo Keski-Vääntös användarnamn är rkeskiva och han loggar in med rkeskiva@ad.helsinki.fi).
  • Då styrs inloggningen vidare till Helsingfors universitets inloggningssida.
  • Ange ditt lösenord och klicka på Sign In.

  Därefter visas en begäran om tilläggsbekräftelse på det sätt som användaren fastställt (t.ex. med applikationen Microsoft Authenticator).

  I tilläggsbekräftelsen finns möjlighet att komma ihåg identifieringen.

  • Identifiering via login.helsinki.fi när man loggar in i tjänster gäller bara i tre timmar.
  • För O365-tjänsterna kan identifieringen kommas ihåg i högst 90 dygn.

  Efter identifieringen kommer du tillbaka till den normala enkla inloggningen för godkännande av utlämning av information.
  (Om du tidigare har godkänt utlämning av information kan detta skede lämnas bort).

    
  Därefter får du tillgång till tjänsten.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp