Användningen av inloggningstjänster

Inloggning till universitetets tjänster sker i två steg: Efter att ha identifierat sig accepterar användaren utlämnandet av sina användaruppgifter till tjänsten. Därefter är tjänsten tillgänglig.

Hösten 2018 införs en tjänst för enkel inloggning på de av universitetets datorer som underhålls centraliserat. Tjänsten underlättar arbetet för alla vid universitetet. När du en gång loggat in på datorn med ditt användarnamn och lösenord behöver du inte längre logga in på webbläsaren separat.

Mer information i det här meddelandet.

Tänk på datasäkerheten

 • Kontrollera på adressraden att du befinner dig på rätt inloggningssida!
  Adressen ska börja med https://login.helsinki.fi/...
 • Kom ihåg att alltid låsa arbetsstationen när du går ifrån datorn!
  När enkel inloggning används kan vem som helst komma åt en mängd tjänster vid universitetet med dina användaruppgifter utan separat inloggning.  

Inloggning till universitetets tjänster

Inloggningen sker i två faser: när du har identifierat dig godkänner du att dina användaruppgifter överlåts till tjänsten och därefter har du tillgång till tjänsten.

På sidan där du godkänner överlåtelsen visas en lista över de uppgifter som kommer att utlämnas till tjänsten. Om dina uppgifter inte ändras behöver du endast godkänna överlåtelsen när du loggar in första gången.

 • Du kan logga in i tjänsten direkt genom att skriva ditt användarnamn och ditt lösenord  (1) och klicka LOGGA IN (2).
 • Om du vill veta vilka uppgifter som överlåts till tjänsten skriver du in ditt användarnamn och ditt lösenord och kryssar för "Visa sidan om godkännande av överlåtelsen av uppgifter på nytt" och klicka LOGGA IN. Du kommer nu till en sida där du ser vilka uppgifter som överlåts och du kan godkänna eller blockera överlåtelsen.

 

 • På den här sidan ser du vilka uppgifter som överlåts (1). Vilka uppgifter som överlåts beror på tjänsten.
 • Om du godkänner att uppgifterna överlåts, klickar du GODKÄNN (2). Du kan nu gå till den valda tjänsten.
 • Om du inte godkänner överlåtelsen, klickar du BLOCKERA (2). Observera att då kan du inte använda tjänsten!

Om du senare vill se vilka uppgifter som har överlåtits kryssar du på inloggningssidan (första bilden i instruktionen) för "Visa sidan om godkännande av överlåtelsen av uppgifter på nytt". Du flyttas på nytt till sidan för godkännande av uppgifterna (andra bilden i instruktionen) där du ser de uppgifter som överlåtits.

Enkel inloggning på tjänsterna på universitetets datorer

Denna instruktion är ENDAST avsedd för datorer som underhålls centraliserat av universitetet.

Enkel inloggning betyder att när du en gång har loggat in på datorn med ditt användarnamn och lösenord behöver du inte logga in på webbläsaren separat

Att använda tjänsten för enkel inloggning

 • Öppna någon av universitetets tjänster som använder universitetets inloggningstjänst i webbläsaren (t.ex. Flamma). Inloggningssidan öppnas (se bild).
 • Klicka på knappen Use Desktop Login (Använd enkel inloggning) (1).
  • Obs! Knappen visas endast när dessa villkor uppfylls. Om alternativet inte visas, fortsätt inloggningen genom att ange ditt användarnamn och lösenord.
  • Om du vill veta vilka uppgifter som lämnas ut till tjänsten kan du kryssa för rutan Redisplay the page on accepting the disclosure of your information (Visa sidan om godkännande av utlämnandet av uppgifter på nytt).

Nästa gång du öppnar en tjänst (t.ex. Flamma Workgroups eller SAP HR) kommer du in automatiskt, om tjänsten i fråga omfattas av tjänsten för enkel inloggning.
Du kan senare administrera/radera inställningen här.
Denna inställning är webbläsarspecifik och sparas i en kaka.

Förutsättningar för användning av tjänsten för enkel inloggning

 • Fungerar endast på universitetets datorer (Windows, Mac, Cubbli, vdi på intranätet (universitets nätverk, VPN och eduroam).
 • Webbläsare som stöds: IE, Edge, Firefox, Chrome och Safari
 • Inställningarna för dessa webbläsare har konfigurerats centraliserat på universitetets datorer. Om du stöter på problem, konsultera punkten Problemlösning.

Problemlösning

Observera att om du tar din hemdator till universitetet (t.ex. eduroam-nätet) kan du få upp knappen Använd enkel inloggning, men inloggningen fungerar ändå inte. Eftersom din dator inte underhålls centraliserat av universitetet, är inloggningsuppgifterna inte samma som på universitetets datorer.

Helpdesk ger endast support när:

 1. du använder en av universitetets datorer som underhålls centraliserat
 2. du är ansluten till universitetets nätverk (även VPN och eduroam)
 3. du använder en webbläsare som stöds av tjänsten.

Inställningar för webbläsare som stöds av tjänsten

Inställningarna har konfigurerats centraliserat på universitetets datorer, men ibland kan du behöva justera dem. Nedan finner du instruktioner för detta.

Microsoft Edge och Internet Explorer

Definiera inloggningstjänsten som intranet-webbplats i Internet Explorer (IE) enligt följande:

 • Öppna Internet Options.
 • Välj fliken Security och Local intranet.
 • Klicka på Sites, välj Advanced och lägg till https://login.helsinki.fi bland pålitliga tjänster.
 • Stäng Sites och de övriga fönstren.
 • Starta om webbläsaren.

IE kan visa inloggningssidan fel. Välj i så fall Settings > Compatibility View settings och ta bort krysset i rutan Display intranet sites in Compatibility View.

Chrome
Windows:

 • Chrome fungerar när inställningarna i IE är korrekta.

Linux:

 • Starta Chrome med kommandot: "chrome --auth-server-whitelist='https://login.helsinki.fi'"

Firefox

 • Skriv följande adress på webbläsarens adressrad: about:config.
 • Firefox varnar att webbläsarens funktion kan äventyras om inställningarna ändras. Observera att du gör ändringarna på eget ansvar. Var noggrann och gör endast den ändring som förklaras i denna instruktion.  Ignorera varningen genom att klicka på "I accept the risk!"
 • Sök efter inställningen genom att skriva följande på sökraden: network.negotiate-auth.trusted-uris
 • Ange värdet https://login.helsinki.fi
  • Värdet ad.helsinki.fi kan redan finnas med som standard, varvid du kan ange bägge genom att definiera följande som värde: ad.helsinki.fi, https://login.helsinki.fi

 
Att sluta använda enkel inloggning

 • Det går inte att slå av alternativet enkel inloggning på universitetets datorer som underhålls centraliserat, men du kan avaktivera enkel inloggning genom att avlägsna krysset här (https://login.helsinki.fi/idp/profile/user/prefs). Detta ska göras separat för varje webbläsare.
 • Andra alternativet är att rensa webbläsarens cache.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp