Eduroam på datorer med Windows 10

Universitetets Windows-datorer är konfigurerade med eduroam-nätinställningar och nödvändiga certifikat. För att använda eduroam på dessa datorer behöver du endast ansluta till ett trådlöst nät (ofta via en brytare, men ibland även via ett program, beroende på datormodellen). Om datorn finns i eduroam-nätets täckningsområde kommer den att automatiskt försöka ansluta till nätet.
Instruktioner för installation på hemdatorer.

Anslutningen till eduroam-nätverket fungerar inte efter lösenordsbyte. Se hur du åtgärdar detta med hjälp av den Detaljerade instruktionen.

Tabs

Detaljerad hjälp

Om det finns tillgängliga trådlösa nät, meddelar Windows om dem i meddelandefältet. När du för musmarkören över nätverksikonen i meddelandefältet, visas ett meddelande om nätanslutningar.

win10-eduroam_connections_are_available-.png
 • Genom att klicka på nätverksikonen öppnas en lista över tillgängliga nät. Välj ur listan Eduroam och därpå Connect.
win10-eduroam_connect_to.png

Du loggar in på Eduroam-nätet med universitetets användarnamn och lösenord. Mata in användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi) på den övre raden i inloggningsfönstret och ange ditt lösenord på den nedre raden. Klicka sedan på OK-knappen.

win10-eduroam-kirjautuminen_rkeskiva_korjattu.jpg

När du är ansluten visas vid eduroam i listan över nätanslutningar texten Connected, secured.

win10-eduroam_connected.png

 

Radera inställningarna i eduroam efter byte av lösenord

Eduroam fungerar inte i Windows 10 efter byte av lösenord. Då behöver du radera eduroam-inställningarna på datorn så här:

 • Klicka på ikonen för nätanslutningar till höger i statusfältet.
  eduroam1.png
 • Klicka på Network & Internet settings i fönstret som öppnas.
  eduroam2.png
 • Status-fönstret kommer upp. Klicka på menyn Wi-Fi.
  eduroam3.png
 • Sök på Manage known networks.
  eduroam4.png
 • I menyn som nu öppnas kan det finnas ett stort antal olika nätverk som du har anslutit dig till på resor osv.
  Sök på eduroam och klicka på det. Välj Forget i menyn som öppnas.
  eduroam5.png

 
Därefter kan du ansluta dig till eduroam på nytt.

OBS! Mata in användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

eduroam6.png