Eduroam på datorer med Windows 10

Universitetets Windows-datorer är konfigurerade med eduroam-nätinställningar och nödvändiga certifikat. För att använda eduroam på dessa datorer behöver du endast ansluta till ett trådlöst nät (ofta via en brytare, men ibland även via ett program, beroende på datormodellen). Om datorn finns i eduroam-nätets täckningsområde kommer den att automatiskt försöka ansluta till nätet.

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
  Läs mer om HelsinkiUni nätverk
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.
  Läs mer om HelsinkiUni Guest nätverk

 

  Om det finns tillgängliga trådlösa nät, meddelar Windows om dem i meddelandefältet. När du för musmarkören över nätverksikonen i meddelandefältet, visas ett meddelande om nätanslutningar.

  • Genom att klicka på nätverksikonen öppnas en lista över tillgängliga nät. Välj ur listan Eduroam och därpå Connect.
  • Du loggar in på Eduroam-nätet med universitetets användarnamn och lösenord. Mata in användarnamn i formen användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) på den övre raden i inloggningsfönstret och ange ditt lösenord på den nedre raden. Klicka sedan på OK-knappen.
  • När du är ansluten visas vid eduroam i listan över nätanslutningar texten Connected, secured.

  Läs mer från Detaljerad hjälp flik

  Ansluta till eduroam

  Om det finns tillgängliga trådlösa nät, meddelar Windows om dem i meddelandefältet. När du för musmarkören över nätverksikonen i meddelandefältet, visas ett meddelande om nätanslutningar.

  • Genom att klicka på nätverksikonen öppnas en lista över tillgängliga nät. Välj ur listan Eduroam och därpå Connect.

  Du loggar in på Eduroam-nätet med universitetets användarnamn och lösenord. Mata in användarnamn i formen användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi) på den övre raden i inloggningsfönstret och ange ditt lösenord på den nedre raden. Klicka sedan på OK-knappen.

  När du är ansluten visas vid eduroam i listan över nätanslutningar texten Connected, secured.

   

  Återställer eduroam -nätverkslösenordet

  Efter att ha bytt lösenord fungerar eduroam i Windows 10 inte. Då måste du ta bort eduroam -inställningar:

  • Klicka på ikonen för nätverksanslutningar i det nedre fältet.
  • Klicka på Network & Internet settings i fönstret som öppnas.
  • Status-fönstret kommer upp. Klicka på menyn Wi-Fi.
  • Sök på Manage known networks.
  • I menyn som nu öppnas kan det finnas ett stort antal olika nätverk som du har anslutit dig till på resor osv.
  • Sök på eduroam och klicka på det. Välj Forget i menyn som öppnas.

   
  Därefter kan du ansluta dig till eduroam på nytt.

  OBS! Mata in användarnamn i formen användarnamn@helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@helsinki.fi).

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp