HY-VPN Mac OS X (Tunnelblick)

Det är möjligt att skapa en krypterad fjärranslutning från din hemdator till Helsingfors universitets servrar. En VPN-anslutning är användbar även i HUPnet och andra okrypterade nät. Om du vill komma åt din hemkatalog (Z-skivan) eller gruppkataloger (P-skivan) från din hemdator ska du först följa denna instruktion och sedan öppna instruktionen för Fjärranvändning av hem- och gruppkataloger.

Du kan upprätta en VPN-anslutning i Mac OS X med hjälp av programmet Pulse Secure eller Tunnelblick. Pulse Secure finns även tillgänglig för iPad och andra mobila enheter. Läs instruktionen här.

I universitetets Mac-datorer som underhålls centraliserat används Pulse Secure – läs instruktionen (endast på finska). Du kan också installera Pulse secure på din hemdator – läs instruktionen (på finska).

Tabs

Snabbinstruktion

VPN med Tunnelblick – instruktionen i ett nötskal

 1. Hämta och installera Tunnelblick från https://tunnelblick.net/
 2. Hämta och installera konfigurationsprofilen från programdistributionen.
 3. Starta Tunnelblick och skapa en anslutning.

Läs den närmare instruktionen från detaijerad hjälp.

Detaljerad hjälp

Att installera Tunnelblick och HY-VPN

 • Ladda ner den senaste versionen av Tunnelblick från https://tunnelblick.net/. Kopiera Tunnelblick.app till mappen Program/Applications.
 • Ladda ner den senaste versionen av konfigurationsprofilen (HY-VPN.tblk) från programdistributionen genom att klicka på Program > HY-VPN > MacOSX.
 • Packa upp HY-VPN-tblk.zip genom att öppna den i mappen Hämtade filer/Downloads.
 • Dubbelklicka på filen HY-VPN.tblk. Tunnelblick startar. Skriv administratörslösenordet för OS X.


   

 • Välj Only Me (VPN-inställningarna installeras endast för det inloggade användarkontot) eller hellre All Users (VPN-anslutningen kan användas från alla användarkonton).


   

 • HY-VPN.tblk innehåller filen openvpn.conf med universitetets VPN-skript och liteca.crt-certifikat. Tunnelblick skapar en Tunnelblick-mapp i mappen Application Support dit definieringsfilerna kopieras. Om du väljer alternativet Only Me skapas hemmappen i mappen Library. Med alternativet All Users skapas den i Macintosh HD:s Library-mapp.

Att skapa en skyddad anslutning

 • Öppna mappen Program (Applications) och klicka på Tunnelblick-ikonen.
 • En tunnelikon dyker upp på menyraden i skärmens övre högra hörn. Klicka på ikonen och välj Connect 'HY-VPN'.


   

  • Programmet ber om ditt användarnamn och lösenord till universitetets tjänster. När du har angett dem skapas anslutningen.

 • I fortsättningen kan du skapa en skyddad anslutning genom att upprepa de tre sista stegen.

Problemsituationer

 • Du kan stöta på en ny säkerhetsfunktion i High Sierra och högre som begränsar laddningen av kexts (systemtillägg). Läs mer.

 • Om anslutningen inte fungerar, klicka på tunnelikonen och välj VPN Details. Välj Set nameserver i menyn Set DNS/WINS. Om anslutningen fortfarande inte fungerar, testa en annan inställning.