OpenVPN på hemdatorn (Windows 10)

Denna instruktion gäller endast privata hemdatorer!

Se också instruktioner:
Så här ansluter du till hemkatalogen (z-skivan) från hemdatorn
Så här ansluter du till grupplagringsutrymmet från hemdatorn

Bruksanvisning

Använd uh-vpn-helsinkifi-only (eller HY-TUN) -anslutningen om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

 •   Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP)  
 •   Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd uh-vpn-allroute (eller HY-VPN) -anslutningen om du befinner dig i något annat nätverk, t.ex. ett hotell eller kafé 

 •   All trafik går datasäkert via universitetet 
 •   Belastar universitetets nätverk mer 
 1. Ladda ner och installera programmet OpenVPN på: https://openvpn.net/community-downloads/
  Välj den senaste release-versionen, försök inte installera betaversioner.
 2. Ladda filer 
  Tips: Högerklicka på länken och välj Spara

 3. Importera filer till programmet (Import file...)

Nedladdning av installationsfiler

Universitetets VPN-tjänst har skapats med programmet OpenVPN. Använd den nyaste versionen av programmet vid installation (försök inte installera betaversioner).

Ladda ner programmet OpenVPN på: https://openvpn.net/community-downloads/
Välj den senaste release-versionen, försök inte installera betaversioner.

Förutom programmets installationsfil behöver du två (2) konfigurationsfiler (som heter uh-vpn-allroute.ovpn och uh-vpn-helsinkifi-only.ovpn), där inställningarna för ibruktagande av universitetets VPN-tjänst finns.

Ladda filer 
Tips: Högerklicka på länken och välj Spara

Att installera programmet

Obs! Universitetets VPN-tjänst har planerats så att det enklaste och säkraste sättet att installera programmet OpenVPN är att godkänna installationsprogrammets standardinställningar. Om du senare behöver hjälp med användning av programmet, antas att du har installerat programmets installationsprogram med standardinställningarna.

Starta installationen genom att klicka på installationsfilen i mappen Downloads..

När installationsprogrammet startas, välj Next.

Läs och godkänn licensvillkoren.
Godkänn villkoren genom att välja I Agree.

I installationsprogrammet har standardinställningar aktiverats som inte behöver ändras.

Installationsmappen behöver inte heller ändras.

Välj Next.

När installationen är klar, klicka på Finish. Gå nu vidare till installation av konfiguration.

 

Att installera konfiguration

När programmet har installerats, ska konfigurationsfiler ännu installeras innan användning.
Starta programmet OpenVPN genom att i Start-menyn välja OpenVPN  >  OpenVPN-gui.

När programmet Open VPN har startats, kan du ladda ner den önskade konfigurationsfiler från programdistributionen enligt följande:
Klicka på OpenVPN-ikonen. Välj Import file… i menyn som öppnas.

Välj den önskade konfigurationsfilen uh-vpn-allroute.ovpn och uh-vpn-helsinkifi-only.ovpn i Programdistributionen (filer finns i mappen Downloads med standardinställningar, observera att filerna måste importeras separat). Välj filen och klicka på Open.  

När installationen är klar, meddelar programmet att åtgärden har lyckats.

Programmet ska se ut så här: 

Att använda programmet

Öppna programmet genom att högerklicka på snabbikonen OpenVPN i undermenyn och välj Connect.

Därefter frågar programmet efter användarnamnet (använd universitetets användarnamn i sin grundform, t.ex. rkeskiva). Användaruppgifterna skickas krypterade till universitetets server.

Efter en lyckad inloggning blir OpenVPN-ikonen i statusfältet grön. Genom att föra markören på ikonen får du fram ett pop-up-fönster med information om uppkopplingen.

Avsluta VPN-uppkopplingen genom att välja Disconnect i den ovan nämnda OpenVPN-startmenyn.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp