OpenVPN på hemdatorn (Windows 10)

 

Denna instruktion gäller endast privata hemdatorer! På universitetets datorer används programmet Pulse Secure för samma ändamål. Det går att installera programmet Pulse Secure även på hemdatorer och -enheter.

Tabs

Detaljerad hjälp

Nedladdning av installationsfiler

Universitetets VPN-tjänst har skapats med programmet OpenVPN. Använd den nyaste versionen av programmet vid installation.

Ladda ner programmet OpenVPN på: https://openvpn.net/community-downloads/
Välj rätt installationsfil på sidan. På hemdatorer är det vanligtvis Windows 10 Installer

hyvpn10_kotiasennus_1.png

Förutom programmets installationsfil behöver du en konfigurationsfil (som heter hy.ovpn), där inställningarna för ibruktagande av universitetets VPN-tjänst finns.

Ladda filen från programdistributionen (filväg: Program > HY-VPN > Windows).

 

Att installera programmet

Obs! Universitetets VPN-tjänst har planerats så att det enklaste och säkraste sättet att installera programmet OpenVPN är att godkänna installationsprogrammets standardinställningar. Om du senare behöver hjälp med användning av programmet, antas att du har installerat programmets installationsprogram med standardinställningarna.

Starta installationen genom att klicka på installationsfilen i mappen Downloads..

hyvpn10_kotiasennus_2.png

När installationsprogrammet startas, välj Next.

hyvpn10_kotiasennus_3.png

Läs och godkänn licensvillkoren.
Godkänn villkoren genom att välja I Agree.

hyvpn10_kotiasennus_4.png

I installationsprogrammet har standardinställningar aktiverats som inte behöver ändras.

hyvpn10_kotiasennus_5.png

Installationsmappen behöver inte heller ändras.

hyvpn10_kotiasennus_6.png

Välj Next.

hyvpn10_kotiasennus_7.png

När installationen är klar, klicka på Finish. Gå nu vidare till installation av konfiguration.

hyvpn10_kotiasennus_8.png

 

Att installera konfiguration

När programmet har installerats, ska konfigurationsfilen ännu installeras innan användning.
Starta programmet OpenVPN genom att i Start-menyn välja OpenVPN  >  OpenVPN-gui.

hyvpn10_kotiasennus_9.png

När programmet Open VPN har startats, kan du ladda ner den önskade konfigurationsfilen från programdistributionen enligt följande:
Klicka på OpenVPN-ikonen. Välj Import file… i menyn som öppnas.

hyvpn10_kotiasennus_10.png

Välj den önskade konfigurationsfilen hy.ovpn i Programdistributionen (filen finns i mappen Downloads med standardinställningar). Välj filen och klicka på Open.

hyvpn10_kotiasennus_11.png

När installationen är klar, meddelar programmet att åtgärden har lyckats.

hyvpn10_kotiasennus_12.png

 

Att använda programmet

Öppna programmet genom att högerklicka på snabbikonen OpenVPN i undermenyn och välj Connect.

hyvpn10_kotiasennus_13.png

Därefter frågar programmet efter användarnamnet (använd universitetets användarnamn i sin grundform, t.ex. rkeskiva). Användaruppgifterna skickas krypterade till universitetets server.

hyvpn10_kotiasennus_14.png

Efter en lyckad inloggning blir OpenVPN-ikonen i statusfältet grön. Genom att föra markören på ikonen får du fram ett pop-up-fönster med information om uppkopplingen.

hyvpn10_kotiasennus_15.png

Avsluta VPN-uppkopplingen genom att välja Disconnect i den ovan nämnda OpenVPN-startmenyn.

hyvpn10_kotiasennus_16.png