OpenVPN på hemdatorn (Windows 10)

Denna instruktion gäller endast privata hemdatorer!

Se också instruktioner:
Så här ansluter du till hemkatalogen (z-skivan) från hemdatorn
Så här ansluter du till grupplagringsutrymmet från hemdatorn

OpenVPN i ett nötskal

Använd anslutningen uh-vpn-helsinkifi-only om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

 • Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP) 
 • Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd anslutningen uh-vpn-allroute om du befinner dig i något annat nätverk, till exempel på ett hotell eller kafé 

 • All trafik går datasäkert via universitetet 
 • Belastar universitetets nätverk mer 
  • Använd denna anslutning om du vill använda bibliotekets avgiftsbelagda e-resurser.
  • Använd denna anslutning när du loggar in på Rapo.

  1. Ladda ner och installera programmet OpenVPN på: https://openvpn.net/community-downloads/
   Välj den senaste release-versionen, försök inte installera betaversioner.
  2. Ladda filer 
   Tips: Högerklicka på länken och välj Spara (Save as...)
   OBS! Välj Spara som typ (Save as type) Alla filer (All files)

  3. Importera konfigurationsfiler till OpenVPN.

  4. Starta om datorn och börja använda VPN-anslutningen.

  Nedladdning av installationsfiler

  Universitetets VPN-tjänst har skapats med programmet OpenVPN. Använd den nyaste versionen av programmet vid installation (försök inte installera betaversioner).

  Ladda ner programmet OpenVPN på: https://openvpn.net/community-downloads/
  Välj den senaste release-versionen, försök inte installera betaversioner. Välj Windows MSI Installer från listan (helst 64-bit, äldre maskiner kan behöva installera 32-bit versionen. Om du inte är säker på vilken du ska välja, läs Microsoft Hjälp).

  Konfigurationsfilerna kan också laddas ner från vårt nedladdningscenter. Hur man använder nedladdningscentret.

  Förutom programmets installationsfil behöver du två (2) konfigurationsfiler (som heter uh-vpn-allroute.ovpn och uh-vpn-helsinkifi-only.ovpn), där inställningarna för ibruktagande av universitetets VPN-tjänst finns.

  Ladda filer 
  Tips: Högerklicka på länken och välj Spara

  OBS! Välj Spara som typ (Save as type) Alla filer (All files)

   

  Att installera programmet

  Obs! Universitetets VPN-tjänst har planerats så att det enklaste och säkraste sättet att installera programmet OpenVPN är att godkänna installationsprogrammets standardinställningar. Om du senare behöver hjälp med användning av programmet, antas att du har installerat programmets installationsprogram med standardinställningarna.

  Starta installationen genom att klicka på installationsfilen i mappen Downloads.

  När installationsprogrammet startas, välj Install Now.

  Klicka på Close för att avsluta installationen.

  Ett meddelande om att det inte finns några anslutningsprofiler visas. Det är normalt, klicka bara på OK-knappen för att stänga fönstret.

  Gå nu vidare till installation av konfiguration.

  Att installera konfiguration

  När programmet har installerats, ska konfigurationsfiler ännu installeras innan användning.
  Starta programmet OpenVPN genom att i Start-menyn välja OpenVPN  >  OpenVPN-gui.

  När programmet Open VPN har startats, kan du ladda ner den önskade konfigurationsfiler från programdistributionen enligt följande:
  Högerklicka på OpenVPN-ikonen. Välj Import file… i menyn som öppnas.

  Välj den önskade konfigurationsfilen uh-vpn-allroute.ovpn och uh-vpn-helsinkifi-only.ovpn i Programdistributionen (filer finns i mappen Downloads med standardinställningar).

  Observera att båda filerna måste importeras separat.

  Välj filen och klicka på Open.  

  När installationen är klar, meddelar programmet att åtgärden har lyckats. Meddelandet försvinner snabb.

  Stäng OpenVPN genom att högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet. Välj Exit.

  Starta OpenVPN Gui. Programmet ska se ut så här: 

  You are ready to use the VPN connection.

  Avlägsna onödiga konfigurationsfiler

  • Du kan avlägsna extra anslutningar från OpenVPN-menyn.
  • Konfigurationsfilerna finns i mappen Local Disk (C:) > Users > användare > OpenVPN > config. Avlägsna onödiga mappar. Därefter syns de inte längre i OpenVPN:s startmeny.

   

  Att använda programmet

  Öppna programmet genom att högerklicka på snabbikonen OpenVPN i undermenyn och välj Connect.

  Därefter frågar programmet efter användarnamnet (använd universitetets användarnamn i sin grundform, t.ex. rkeskiva). Användaruppgifterna skickas krypterade till universitetets server.

  Efter en lyckad inloggning blir OpenVPN-ikonen i statusfältet grön. Genom att föra markören på ikonen får du fram ett pop-up-fönster med information om uppkopplingen.

  Avsluta VPN-uppkopplingen genom att välja Disconnect i den ovan nämnda OpenVPN-startmenyn.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp