OpenVPN på hemdatorn (Windows 10)

Denna instruktion gäller endast privata hemdatorer!

Se också instruktioner:
Så här ansluter du till hemkatalogen (z-skivan) från hemdatorn
Så här ansluter du till grupplagringsutrymmet från hemdatorn

Ökad OpenVPN-kapacitet för att underlätta distansarbete 

IT-centret har ökat kapaciteten i OpenVPN-tjänsten genom att lägga till en ny hy-tun-anslutning. Den nya anslutningen uppdateras automatiskt i alla Windows-datorer som administreras centraliserat. 

Öppna OpenVPN i aktivitetsfältet i Windows genom att högerklicka på ikonen.

Efter uppdateringen ser OpenVPN-menyn ut så här:

OpenVPN-asetukset

Bruksanvisning

Använd den nya hy-tun-anslutningen om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

  •   Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP)  
  •   Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd hy-anslutningen om du befinner dig i något annat nätverk, t.ex. ett hotell eller kafé 

  •   All trafik går datasäkert via universitetet 
  •   Belastar universitetets nätverk mer 

Tabs

Detaljerad hjälp

Nedladdning av installationsfiler

Universitetets VPN-tjänst har skapats med programmet OpenVPN. Använd den nyaste versionen av programmet vid installation (försök inte installera betaversioner).

Ladda ner programmet OpenVPN på: https://openvpn.net/community-downloads/
Välj den senaste release-versionen, försök inte installera betaversioner.

hyvpn10_kotiasennus_1.png

Förutom programmets installationsfil behöver du två (2) konfigurationsfiler (som heter hy.ovpn och hy-tun.ovpn), där inställningarna för ibruktagande av universitetets VPN-tjänst finns.

Ladda filer från programdistributionen (Sök efter VPN och välj ditt operativsystem under Tags för att se de nedladdningar som krävs)

  • HY-VPN (hy.ovpn) 
  • HY-VPN TUN (hy-tun.ovpn)

Läs även instruktioner för Användning av programdistributionen.

Att installera programmet

Obs! Universitetets VPN-tjänst har planerats så att det enklaste och säkraste sättet att installera programmet OpenVPN är att godkänna installationsprogrammets standardinställningar. Om du senare behöver hjälp med användning av programmet, antas att du har installerat programmets installationsprogram med standardinställningarna.

Starta installationen genom att klicka på installationsfilen i mappen Downloads..

hyvpn10_kotiasennus_2.png

När installationsprogrammet startas, välj Next.

hyvpn10_kotiasennus_3.png

Läs och godkänn licensvillkoren.
Godkänn villkoren genom att välja I Agree.

hyvpn10_kotiasennus_4.png

I installationsprogrammet har standardinställningar aktiverats som inte behöver ändras.

hyvpn10_kotiasennus_5.png

Installationsmappen behöver inte heller ändras.

hyvpn10_kotiasennus_6.png

Välj Next.

hyvpn10_kotiasennus_7.png

När installationen är klar, klicka på Finish. Gå nu vidare till installation av konfiguration.

hyvpn10_kotiasennus_8.png

 

Att installera konfiguration

När programmet har installerats, ska konfigurationsfiler ännu installeras innan användning.
Starta programmet OpenVPN genom att i Start-menyn välja OpenVPN  >  OpenVPN-gui.

hyvpn10_kotiasennus_9.png

När programmet Open VPN har startats, kan du ladda ner den önskade konfigurationsfiler från programdistributionen enligt följande:
Klicka på OpenVPN-ikonen. Välj Import file… i menyn som öppnas.

hyvpn10_kotiasennus_10.png

Välj den önskade konfigurationsfilen hy.ovpn och hy-tun.ovpn i Programdistributionen (filer finns i mappen Downloads med standardinställningar, observera att filerna måste importeras separat). Välj filen och klicka på Open.  

hyvpn10_kotiasennus_11.png

När installationen är klar, meddelar programmet att åtgärden har lyckats.

hyvpn10_kotiasennus_12.png

 

Programmet ska se ut så här: 

openvpn-tunnelit-valinta.png

Att använda programmet

Öppna programmet genom att högerklicka på snabbikonen OpenVPN i undermenyn och välj Connect.

hyvpn10_kotiasennus_13.png

Därefter frågar programmet efter användarnamnet (använd universitetets användarnamn i sin grundform, t.ex. rkeskiva). Användaruppgifterna skickas krypterade till universitetets server.

hyvpn10_kotiasennus_14.png

Efter en lyckad inloggning blir OpenVPN-ikonen i statusfältet grön. Genom att föra markören på ikonen får du fram ett pop-up-fönster med information om uppkopplingen.

hyvpn10_kotiasennus_15.png

Avsluta VPN-uppkopplingen genom att välja Disconnect i den ovan nämnda OpenVPN-startmenyn.

hyvpn10_kotiasennus_16.png