Bildande av skyddad förbindelse på universitetet

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas i universitetets nät. bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad förbindelse mellan hemdatorn och universitetets server. Den vanligaste tekniken för en sådan förbindelse är VPN.

Pulse Secure VPN-ohjelma on poistettu 21.4.2021 käytöstä kriittisen haavoittuvuuden vuoksi.
Lue lisää Flammasta.

OpenVPN på universitetets datorer

I universitetets bärbara datorer har OpenVPN installerats centraliserat.

 

Open VPN på hemdatorer

I praktiken installeras programmet på hemdatorn så att du först installerar VPN-programmet och därefter konfigurationsfilen HY-VPN som är tillgänglig i programdistributionen.

  • OpenVPN på Windows 10 -datorer
  • OpenVPN på Linux-datorer (på finska)
  • OpenVPN på Mac (Tunnelblick)
  • OpenVPN på Android-enheter (på finska)

 

Kom också ihåg

Du behöver inte alltid ett särskilt program för att bilda en krypterad förbindelse.  I vissa fall räcker det med en browserbaserad förbindelse.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp