Bildande av skyddad förbindelse på universitetet

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas i universitetets nät. bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad förbindelse mellan hemdatorn och universitetets server. Den vanligaste tekniken för en sådan förbindelse är VPN.

Tabs

Detaljerad hjälp

Pulse Secure är det VPN-förbindelseprogram som mest används på universitetet. Till följd av dess stora popularitet har licenserna under den senaste tiden tagit slut och därför har det inte varit möjligt att bilda en förbindelse.

Prova på att använda OpenVPN-programmet i stället för Pulse Secure. OpenVPN är lika enkelt att använda och du kan utföra samma funktioner med den som med Pulse Secure.

OpenVPN på universitetets datorer

I universitetets bärbara datorer har OpenVPN installerats centraliserat.

 

Open VPN på hemdatorer

I praktiken installeras programmet på hemdatorn så att du först installerar VPN-programmet och därefter konfigurationsfilen HY-VPN som är tillgänglig i programdistributionen.

  • OpenVPN på Windows 10 -datorer
  • OpenVPN på linux-datorer (på finska)
  • OpenVPN på Mac (Tunnelblick)
  • OpenVPN på Android-enheter (på finska)

 

Kom också ihåg

Du behöver inte alltid ett särskilt program för att bilda en krypterad förbindelse.  I vissa fall räcker det med en browserbaserad förbindelse.