Skapa VPN-anslutning med Android-enheter

Denna instruktion har skrivits för telefonen HUAWEI P10 lite, med Android version 8.0.0.
För andra enheter kan installationen av OpenVPN skilja sig något från denna anvisning. Huvudprinciperna är dock de samma. Tillämpa instruktionen så att den lämpar sig för din enhet..

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas inom universitetets nätverk, bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste tekniken som används för denna typ av anslutningar är VPN. Datorer som använder VPN-anslutning tilldelas universitets IP-adress, och all nättrafik från datorn leds via universitetets nätverk när anslutningen är igång.

Pulse Secure är det VPN-förbindelseprogram som mest används på universitetet. Till följd av dess stora popularitet har licenserna under den senaste tiden tagit slut och därför har det inte varit möjligt att skapa en anslutning. Använd hellre en OpenVPN-anslutning, såvida det är möjligt.

Tabs

Snabbinstruktion
 1. Hämta filen hy-tun.ovpn i Programdistributionen (Program > HY-VPN > Mobile) och spara den på din enhet.
 2. Hämta programmet OpenVPN Connect i Google Play.
 3. Starta OpenVPN.
 4. När programmet frågar efter ovpn-profilfilen, öppna filen hy-tun.ovpn.
 5. Fortsätt genom att ange de övriga uppgifterna som OpenVPN efterfrågar.
 6. Aktivera vpn-anslutningen.
Detaljerad hjälp

Installation

 • Hämta filen hy-tun.ovpn i Programdistributionen (Program > HY-VPN > Mobile) och spara den på din enhet. Som standard används Download-mappen
 • Hämta programmet OpenVPN Connect i Google Play..
 • Starta OpenVPN.
  openvpn_android_1z.png
 • När programmet frågar efter ovpn-profilfilen, öppna filen hy-tun.ovpn.
  openvpn_android_2b.png
 • Välj filen (1) och klicka på IMPORT (2).
  openvpn_android_4c.png
 • Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på ADD.
  android_openvpn_raimo_4b.jpg

 

Skapa anslutning

 • Dra reglaget till höger.
  openvpn_android_7b.png
 • Universitet använder inga användarspecifika certifikat, så klicka på CONTINUE.
  android_openvpn_raimo_6b.jpg
 • Anslutningen är öppen. Nertill ser du statistiska data om anslutningen.
  openvpn_android_8.png

 

Avbryta anslutning

 • Dra reglaget till vänster.
  android_openvpn_raimo_7b.jpg
 • Klicka på OK.
  android_openvpn_raimo_8b.jpg