OpenVPN på universitetets Windows-datorer

Ökad OpenVPN-kapacitet för att underlätta distansarbete 

IT-centret har ökat kapaciteten i OpenVPN-tjänsten genom att lägga till en ny hy-tun-anslutning. Den nya anslutningen uppdateras automatiskt från och med 18.3 i alla Windows-datorer som administreras centraliserat. 

Öppna OpenVPN i aktivitetsfältet i Windows genom att högerklicka på ikonen.

Efter uppdateringen ser OpenVPN-menyn ut så här:

OpenVPN-asetukset

Bruksanvisning

Använd den nya hy-tun-anslutningen om du befinner dig i ditt hemnätverk eller något annat betrott nätverk 

 •   Endast nödvändig trafik går via universitetet (bl.a. hemkataloger, Efecte, SAP)  
 •   Belastar universitetets nätverk mindre 

Använd hy-anslutningen om du befinner dig i något annat nätverk, t.ex. ett hotell eller kafé 

 •   All trafik går datasäkert via universitetet 
 •   Belastar universitetets nätverk mer 

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas inom universitetets nätverk, bl.a. databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket.
På universitetets bärbara datorer har man centraliserat installerat OpenVPN-programmet. Det gör det möjligt att använda universitetsnätet trådlöst eller på annat ställe än i universitetets lokaler.

Tabs

Detaljerad hjälp

Uppstartning av programmet

 • Klicka på Start > OpenVPN GUI.
  openvpn_windows_start.png

 

Skapa anslutningn

 • Öppna OpenVPN GUI i Windows aktivitetsfält.
  openvpn_gui.jpg
 • Välj Connect.
  openvpn_windows_connect_2c.png
 • Skriv ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK.
  openvpn_windows_connect_3.jpg
 • VPN-anslutningen öppnas. I meddelandefönstret ser du också anslutningens IP-adress. Universitetets IP-adresser skrivs i formatet 128.214.xxx.yyy.
  openvpn_windows_connect_4.jpg

 

Kontroll av anslutningens status

 • Du kan kontrollera OpenVPN-anslutningens status genom att öppna programmet i aktivitetsfältet som ovan och välja Show Status.
  openvpn_windows_status.jpg
 • I fönstret ser du anslutningens logguppgifter och kan avbryta anslutningen genom att klicka på Disconnect.
  openvpn_windows_status_2.jpg

 

Avbryta anslutning

 • Öppna OpenVPN GUI i Windows aktivitetsfält som ovan och klicka på Disconnect.
  openvpn_windows_disconnect.jpg