Att styra e-posten från Microsoft 365 någon annanstans

Efter övergången till Microsoft 365 styrs posten till adressen Förnamn.Efternamn@helsinki.fi till Microsoft 365-servern. Om du vill läsa din e-post med något annat system, kan du styra din post någon annanstans enligt instruktionerna nedan: Läs mer om styrning av e-post i Studentens digitalkompetens -materialet.

Obs! Att styra arbetsuppgiftsrelaterad e-post eller s.k. tjänste-e-post till en adress utanför universitetet är alltid förbjudet enligt universitetets hanteringsregler för e-post.
Läs mer om datasäkerhet i Flamma

 

  Microsoft 365 är en tjänst som erbjuds av Microsoft och som Microsoft utvecklar enligt sina egna tidsplaner. Instruktionerna kan innehålla skillnader jämfört med den vy som användaren ser. I den nedre kanten på varje sida finns en länk till en responsblankett som du kan använda till att meddela om väsentliga ändringar.

   

  • Öppna Email > Forwarding (E-post > Vidarebefordran) (1).
  • Kryssa för rutan Enable forwarding (Aktivera vidarebefordran) (2).
  • I fältet (3) anger du adressen dit du vill styra din post.
  • Om du vill behålla en kopia av meddelandena i OWA, kryssa i rutan Keep a copy of forwarded messages (Spara kopior på vidarebefordrade meddelanden) (4).
  • Klicka på Save (Spara) (5).

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp