Att spara filer (Windows)

På Helsingfors universitets centraliserat underhållna arbetsstationer finns egna arbetsfiler som kan sparas antingen på den egna arbetsstationen (1), CD- eller DVD-skivor (2), externa lagringsmedier (3) eller på nätet (4). Tillgängliga lagringsmedier blir synliga när du klickar på Start > Computer. Då öppnas följande fönster:

Vyn varierar enligt vilka externa lagringsmedier såsom USB-minnen eller externa hårddiskar som har kopplats till datorn och vilka nätdiskar som är tillgängliga. Vanligen är åtminstone den egna datorns hårddisk (1) CD- eller DVD-station (2) och den egna nätdisken (Z-disk, hemkatalog (4)). Lagringsmedierna egenskaper och begränsningar varierar, så det är nödvändigt att veta vilket lagringsmedium det lönar sig att använda i vilken situation.

  I ett nötskal

  Medium Säkerhetskopiering Kapacitet
  My Documents, Desktop, Z-disken JA liten
  P-disken JA stor
  HY-data NEJ stor
  Externa hårddiskar och minnesstickor NEJ obegränsad expandering
  CD- och DVD-skivor NEJ obegränsad expandering

  i datorer som inte underhålls centraliserat kan det vid också synas fler diskar, såsom D-, E-diskar osv. Ofta har användaren också en eller flera diskgrupper som syns intill den egna hemkatalogen vid.

  I alla nya arbetsstationer finns det begränsningar för vad användaren kan göra. I arbetsstationer som tagits i bruk efter 2010 har datorns hårddisk (C-disk) alltid partitionerats till en partition, C-disken. På C-disken finns alltid en mapp med namnet LocalData, där datoranvändaren kan fritt spara filer. Det är också den enda disken där det är möjligt att spara filer på den egna datorn. Det uppstår alltid en ny undermapp i LocalData-mappen när en ny användare loggar in på datorn. Därför kan en arbetsstation med flera användare ha flera undermappar. Användarens användarnamn utgör namnet på mappen, och endast användaren har rätt att se och ändra datan i mappen. Ingen annan har tillgång till datan i mappen, även om han eller hon annars skulle ha fri tillgång till datorn.

  LocalData-mappens storlek har inte begränsats. I mappen kan man spara så mycket filer som det finns ledigt utrymme på datorns hårddisk. Däremot finns det en begränsning som bör observeras: LocalData-mappen säkerhetskopieras inte! Det ligger helt på användarens ansvar att ta säkerhetskopior på den data som finns i mappen.

  Informationen i hemkatalogen (Z-disken) däremot säkerhetskopieras automatiskt, och användaren behöver inte själv göra något. Begränsningen i hemkatalogen är gränsen på 100 gigabyte, så disken kan vara för liten för stora datamängder och filer måste sparas någon annanstans. De filer som sparas i arbetsstationens My Documents-mapp och på skrivbordet (Desktop) styrs till katalogerna Documents och Desktop på Z-disken och använder således en del av diskens kapacitet.

  Externa diskenheter och USB-minnen lämpar sig väl för arkivering av data och överföring mellan arbetsstationer, om överföring över nätverket inte är praktiskt. I praktiken är kapaciteten obegränsad, eftersom man alltid vid behov kan lägga till nya diskar. Datan på dessa ligger emellertid alltid och endast på användarens ansvar. Viktiga filer bör sparas åtminstone i två separata medier.

  CD- och DVD-skivor lämpar sig för arkivering och överföring av data mellan arbetsstationer, men användarkomforten och kapaciteten når inte samma nivå som USB-enheter. Data som sparas på diskar ligger på användarens ansvar.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp