Användning av krypterande USB-minne: allmänt

Användning av ett krypterande USB-minne skyddar sekretessbelagd information då den skall flyttas från en plats till en annan. Krypteringen kan dock inte skydda informationen från skadlig programvara som samlar lösenord eller om lösenordet faller i fel händer på något annat vis.

  Oberoende vad som är sparat på USB-minnet, ska du inte använda det i datorer vars underhåll du inte är säker på; t.ex. allmänna datorer i bibliotek, i internetcaféer eller hos bekanta. Lösenordet kan komma i fel händer utan att du marker det och USB-minnet med informationen kan försvinna senare.

  Spara aldrig både offentlig och sekretessbelagd information på samma USB-minne. Använd inte heller samma USB-minne för lagring av dina personliga dokument och sekretessbelagt forskningsmaterial.

  Krypterande USB-minnen hör inte till universitetets centralförvaltning, d.v.s. IT-stödet har inga möjligheter att komma åt information lagrat på minnet, och kan inte heller hjälpa med bortglömda lösenord. På USB-minnet kan fel lösenord matas in 10 gånger innan minnet låser sig och informationen blir förstörd för gott. Det är möjligt att återställa USB-minnet för användning men också då förstörs all information på stickan.

  Regler och instruktioner för hantering av krypterande USB-minnen

  • En person som kvitterar ut ett krypterande USB-minne förbinder sig till att följa bruksanvisningarna för USB-minnen.
  • All personal är ansvarig för att ett starkt lösenord placeras på USB-minnet och att minnet hanteras på ett säkert sätt så att informationen som är lagrad på USB-minnet inte hamnar i fel händer.
  • Om information med säkerhetsklassificeringen TLIII eller TLII är lagrat på USB-minnet, skall minnet förvaras i ett låst skåp eller i mån av möjlighet i ett kassaskåp, då det inte används. Onödig transport av säkerhetsklassificerad information bör i synnerhet undvikas.
  • USB-minnet är endast ämnat som ett tillfälligt transportmedium och långvarig lagring av information på det är förbjudet.
  • USB-minnet bör hanteras så som det är fastställt om hantering av konfidentiellt material och angelägenheter.
  • USB-minnena är ämnade endast för arbetsbruk vid Helsingfors universitet. De får inte användas för andra ändamål.
  • USB-minnena är personliga och de får inte lånas ut eller överlåtas till någon annan. Inte heller USB-minnets lösenord får överlåtas till någon annan.
  • Utkvitterade USB-minnen skall på eget initiativ tömmas och återlämnas till personen som är ansvarig för administration av USB-minnen då arbetsförhållandet tar slut.
  • En virus- och skadeprogramskontroll bör utföras omedelbart efter att USB-minnet kopplas till en dator. Om ett virus eller ett skadeprogram hittas på USB-minnet, anmäl det till Helpdesk utan dröjsmål och följ instruktionerna du får därifrån.
  • Innan det lagras information på USB-minnet som fåtts av en samarbetspartner bör USB-minnet vara tomt. Längden på lösenordet på USB-minnet bör i ett sådant fall vara minst 15 tecken.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp