WVD-fjärrskrivbord (Windows Virtual Desktop)

Ge aktivt feedback om tjänsten när du använder den. Du kan ge feedback flera gånger. På basis av feedbacken beslutar vi om en eventuell fortsättning av tjänsten.
Feedbacklänken hittar du på WVD-fjärrskrivbordet.

Du kan ge respons på instruktionen via länken Hur skulle du utveckla denna instruktion? som finns längst ner på sidan. Vi kan inte ge råd via länken. 

Hur kan jag delta i pilotförsöket

 • Anmäl dig till pilotförsöket via Helpdesk (e-post eller chat).
 • Till försöksgruppen tas ett begränsat antal deltagare.
 • Studerande i öppna universitetet är inte berättigade att delta i pilotförsöket.

Hur fungerar WVD-fjärrskrivbordet

 • Du kan använda det via webbläsaren eller installera klientprogrammet till din egen dator.
 • Tjänsten används med ditt eget användarnamn för universitetet.

Fördelar

 • Du kan arbeta var som helst, du behöver endast internetanslutning och en modern webbläsare.
 • Du kan använda en del av datorstationernas applikationer på din egen dator (t.ex. SPSS, Stata, Atlas.TI, R for Windows). Observera dock att alla campuslicensierade programs licensvillkor inte tillåter att använda tjänsten i molntjänsten.

Begränsningar

 • Pilotförsöket är begränsat till studerandena och undervisningsbruk vid Helsingfors universitet.
 • Tjänsten är i bruk klockan 07.00–00.00
 • Du kan endast spara på Z-stationen eller OneDrive.
 • Användningen av webbläsare har begränsats. Du kan endast använda några tjänster, t.ex. Office 365-e-posten. Tillträde till flera av universitetets tjänster har blockerats (t.ex. Sisu, Helpdesks instruktionssidor och flera andra). Använd vid behov din egen dators webbläsare utanför WVD-fjärrskrivbordet.
 • Roaming-profilen är inte i bruk.
 • Endast ett begränsat antal användare samtidigt. När antalet överskrids får du följande meddelande:
 • Använd Chrome- eller Edge-webbläsare.
 • Logga in på https://rdweb.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html.
 • Spara ditt arbete antingen i din hemkatalog (Z-stationen) eller i OneDrive-tjänsten.
 • Håll inte WVD-fjärrskrivbordet reserverat i onödan. Logga ut när du slutar arbeta.
 • Kontakta Helpdesk i alla problemsituationer.

  Inloggning

  • Använd Chrome- eller Edge-webbläsare. Bilderna i instruktionen har tagits ur webbläsaren Edge. Med andra webbläsare kan det finnas skillnader i detaljer, men processen är densamma.
  • Logga in på https://rdweb.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html
  • Ange ditt användarnamn i formen anamn@ad.helsinki.fi (till exempel rkeskiva@ad.helsinki.fi) Klicka på Next.
  • Du styrs vidare till universitetets inloggningssida. Vänta en stund.
  • Ange ditt eget användarnamn (t.ex. rkeskiva) och lösenord. Klicka på OK.
  • Du ser vilka resurser du har till ditt förfogande. Klicka på WVD Pilot Desktop.
  • WVD frågar om lov att använda din dators urklipp och skrivare. Du kan förbjuda användningen av dem genom att avmarkera kryssen i rutorna. Vanligtvis är det ändå klokt att tillåta användningen genom att klicka på Allow.
  • Tjänsten startar. Vänta en stund.
  • Ange ditt eget användarnamn (t.ex. rkeskiva) och lösenord. Klicka på Submit.
  • WVD-fjärrskrivbordet startar. Vänta en stund.
  • WVD är klart för att användas. Observera feedbacklänkarna på skrivbordet. Ge aktivt feedback när du använder tjänsten. Du kan ge feedback flera gånger. På basis av feedbacken beslutar vi om en eventuell fortsättning av tjänsten

   

  Lagring

  • Du kan spara på Z-stationen eller OneDrive.

   

  Utloggning

  • Klicka på Start > profilbild > Sign out.
  • Du återvänder till valet på WVD-skrivbordet.

  Logga ut härnäst genom att klicka på ditt namn i det övre högra hörnet.

  • Klicka på ditt namn i den övre högra kanten av fönstret. Välj Sign Out i menyn.
  • Vänta.
  • Genom att klicka på ditt namn styrs du vidare till universitetets inloggningssida. Genom att klicka på de tre punkterna efter namnet kan du välja Forget, varvid du styrs vidare till inloggningssidan för Microsoft såsom ovan i punkten Inloggning.

   

  Användning av klientprogrammet

  I stället för webbläsarversionen kan du använda ett klientprogram som installeras på datorn..

  Installera först programmet på din dator med hjälp av dessa Microsoft-instruktioner.

  • När programmet är installerat kan du starta det via startmenyn Start > Remote Desktop.
  • Klicka på Subscribe with URL.
  • Skriv https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery i adressfältet.
  • Logga in med ditt eget användarnamn för universitetet (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi).
  • Klicka på WVD Pilot Desktop.
  • Ange lösenordet för ditt användarnamn.
  • WVD-enheten öppnas. Du kan använda den på samma sätt som webbläsarversionen, se instruktionerna ovan.

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp